Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Jakter skarpe IT-hoder
Sponset

Innit, med kontor på Hamar, Lillehammer og på Gjøvik, og datasentre i Oslo og på Hamar, feirer 20-årsjubileum. Etter kraftig vekst jakter de nå flere skarpe IT-hoder.

– Det som gjør oss spesielle, er nok at vi gjør kompetansen så tilgjengelig for kundene, siden vi er så tett på dem, og er nok en attraktiv arbeidsplass, på grunn av det gode arbeidsmiljøet, med en sosial kultur, mange unge ansatte og et tett samhold, forteller leder Baard Mühlbradt, som også fremhever det sosiale engasjementet.

Baard Mühlbradt

EVP i Innit

Sosialt engasjement

– Vi støtter opp om lokale talenter og organisasjoner, både med penger og tilstedeværelse, for det er Innlandet som er vårt kjerneområde. I fjor ble vi kjøpt av Arribatec. De leverer applikasjoner som ERP, BI, analyse og lignende, mens vi jobber med IT-drift, sky og infratruktur-tjenester, samt utvikling av løsninger for kundene, både i B2B- og B2C-segmentet. Dermed utfyller vi hverandre på en fin måte.

Siden utviklingen har vært så rivende, jakter Mühlbradt & co nå på enda flere kolleger, med cloud-kompetanse, sikkerhetskonsulenter, DevOps-konsulenter, front- og backend-utviklere, så vel som UX-designere.

Innits rådgivere og teknologer hjelper deg med å utnytte mulighetsrommene innen digitalisering og forretningsutvikling. Les mer på innit.no.

Lokal og global

– Det er et tøft marked å rekruttere på, så vi er veldig stolte av å ha fått 23 nyansettelser det siste året, av i alt rundt 70 ansatte. Vi favner dem som ønsker lokal tilhørighet, og dem som er mer internasjonalt orientert, etter at vi ble del av Arribatec, med nærvær i 29 land. Dermed er vi blitt et lokalt selskap som opererer globalt, med alt det betyr, sier han, og betoner at konsernet ikke er større enn 400 ansatte, slik at alle har en mulighet til å påvirke store og små beslutninger.

– Vi ser både etter unge talenter og erfarne konsulenter, altså en fin miks. I senere år har oppbemanningen hovedsakelig inkludert unge talenter, men vi trenger også seniorer, som tar dem under sine vinger, og gjør dem produktive på kort tid. Og så er jo den sosiale intelligensen viktig, sier han, og ønsker samtidig å tilføye:

– I Innlandet har vi et trygt bomiljø for barn og voksne, med Oslo bare én times togtur unna, og vi har et veldig rikt kulturliv her, som gjør Hamar til et attraktivt sted å bosette seg.

Les mer på innit.no.

Av Jarle Petterson

Next article