Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet vokser – Toten transport bidrar sterkt
Sponset

Innlandet er en region i stor økonomisk vekst. En sterk bidragsyter er Toten Transport. Vi har snakket med konsernsjef Finn Martinsen om hvorfor Toten Transport gjør det så bra.

Hos Toten Transport går pilene i bare en retning. Oppover. Selskapet har snudd et underskudd gjennom flere år til et konsernoverskudd på ti millioner i 2020 med en samlet omsetning på over 700 millioner. Selskapet på Raufoss har cirka 80 ansatte, og hadde i 2020 en totalomsetning på cirka 480 millioner kroner med et overskudd på 8,3 millioner. 350 biler kjører på kryss over hele Europa med Toten Transport sine stolte og lett gjenkjennelige farger.

Skiller seg kraftig ut

Transportnæringen er i en rivende utvikling, og man blir hele tiden utfordret fra mange kanter. Alt fra krav om det grønne skiftet i den ene enden, til prispress fra utenlandske aktører i den andre.

– Vi i Toten Transport har derfor i strategiplanen, en veiviser, som sier noe om hvem vi skal være, for hvem, kan Martinsen fortelle.

I veiviseren står det blant annet at Toten Transport skal være personlige og nære med faglig styrke, slik at man kan løse kundenes logistikk- og transportbehov på en enkel måte med gode og effektive prosesser. De skal være en engasjert og nær partner som jobber både nasjonalt og internasjonalt på vegne av kunden. Toten Transport skiller seg ut ved å være en aktør som kan ta oppdrag ingen andre tar innenfor stykkgods, parti- og spesialtransport.

– Vi kan frakte alt som er lengre enn normalt, bredere enn normalt og tyngre enn normalt, sier Martinsen med et smil.

– I tillegg har vi har slagordet «Mer enn forventet». Og det forplikter, sier Martinsen videre.

– Vi er ikke et transportbyrå. Vi er en partner som skal forenkle kundens transportopplevelse.

Finn Martinsen

Konsernsjef

Uten gode medarbeidere kommer ingen vekst

– Vi skal også ta samfunnsansvar når det kommer til personalpolitikk. Uten engasjerte og dyktige medarbeidere kommer man ikke langt. Det er de som er bedriftens ansikt utad, fortsetter konsernsjefen.

Toten Transport finner blant annet sine ansatte gjennom flere kanaler som eksempelvis NAV. Hull i CV trenger ikke være en hindring hos Toten Transport.

– Det kan være mange årsaker til at man kanskje ikke er i arbeid når de kommer til oss. Vi søker å finne de rette medarbeiderne som ønsker å være stolte ambassadører, og som ønsker å stå på for kundene, sier Martinsen.

– De ansatte i Toten Transport skal være stolte over Toten Transport-logoen de har på ryggen. Og vi søker aktivt etter flere sjåfører og bileiere. Konstant, sier han med et hint til oppfordring i stemmen.

Vi kommer ikke utenom miljøaspektet

I tillegg til å være opptatt av FNs bærekraftsmål nummer åtte, som omhandler anstendig arbeid og vekst, er Toten Transport også opptatt av bærekraftsmål nummer tolv. Ansvarlig forbruk og produksjon.

– Selv om den første lastebilen på biogass er under bestilling, så stopper det ikke der. Vi må gjøre miljøtiltak i alle ledd. Vi må jobbe med fyllingsgrad på biler, bilstørrelser med mer. I tillegg kommer alt fra elektriske trucker på terminalene våre til det elektriske forbruket vårt i hele konsernet, kan Martinsen fortelle.

Sertifisert så det holder

– Toten Transport er ISO 9001- og 14001-sertifisert. Noe som er viktig for å bli tatt på alvor som en fremtidsrettet foretrukket logistikkpartner. Vi har eksistert i mer enn 45 år, og vi sikter mot de neste 45, sier konserndirektøren avslutningsvis.

Les mer på toten-transport.no.

Av Oddvar Meyer

Next article