Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet i vekst – Sør-Fron ønsker seg flere innbyggere
Sponset

Den største enkeltfaktoren for vekst ligger i flere hender på rattet. Sør-Fron kommune ønsker derfor å tiltrekke seg flere innbyggere. Rådmann Rune Fromreide Sommer forteller hva de har å tilby dem som vurderer å flytte til kommunen.

De viktigste næringsveiene i Sør-Fron er landbruk og turisme.

– Turistnæringen vår er for det meste opplevelsesorientert. Oppe på Gålå finner man hver sommer Peer Gynt ved Gålåvatnet, og fra sommeren 2022 flyttes også fjellfestivalen Rondaståk dit med Jotunheimen og Rondane som kulisser, sier Rune Fromreide Sommer, rådmann i Sør-Fron kommune på spørsmål om hva man eksempelvis kan oppleve som turist i Sør-Fron.

Ønsker at akademikere og grundere skal slå seg ned i kommunen

– Alle er velkomne til å slå seg ned i Sør-Fron, men vi blir spesielt glade når det flytter inn høyt utdannede mennesker og mennesker som ønsker å skape vekst i kommunen, sier rådmannen videre.

– Vi ønsker at flest mulig av dem som har flyttet ut for å utdanne seg skal komme tilbake, i tillegg til andre som ikke har noen tilknytning til kommunen fra før. Dette fordi vi trenger mennesker som kan tenke nytt med tanke på den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet, slik at vi både kan skape ny næring, men også videreutvikle den næringen som allerede eksisterer slik at den oppfyller moderne krav i fremtiden.

Hvorfor flytte til Sør-Fron?

Sør-Fron er stedet for deg som ønsker rike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, i kombinasjon med gode levevilkår, forteller rådmannen oss på spørsmål om hva som er så spesielt med å bo i Sør-Fron.

– For ikke å snakke om de rike kulturopplevelsene man kan oppleve her, fortsetter han.

– Vi bygger også en helt ny skolestruktur, og vi bygger ut fibernett helt ut til ytterpunktene i kommunen. Om ikke dette er nok, bevilger vi 200.000 kroner i støtte til de som velger å bygge hus i Sør-Fron. Alt dette slik at vi blir en attraktiv kommune å bo i.

– I tillegg er vi spesielt stolt av eldreomsorgen vår. Her i kommunen kan man fortsatt bo godt også når man blir eldre. Min drøm er å få på plass en eldrelandsby for våre seniorer som ønsker seg en aktiv og sosial pensjonisttilværelse. Kanskje kan et slikt prosjekt inspirere til nytenkning innen eldreomsorgen sier rådmannen avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article