Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innlandet har nøkkelen: – ta klimamålene på alvor og øk bruk av tre i nye bygg
Sponset

Hamar-selskapet BoligPartner er en av landets største boligbyggere, og det største fagmiljøet i Norge på trehus. Selskapet har nå utviklet et nytt lavblokkkonsept i tre, som reduserer CO2-utslipp med 30 prosent sammenlignet med referansebygg. Forbrukerne jubler, og BoligPartner forventer omsetning for 500 millioner kroner i løpet av tre år.

– For å nå klimamålene må vi bruke mer tre i byggebransjen, ikke bare i enkeltstående signalbygg, men i skala. Vi har knekt koden – nemlig å finne balansen mellom effektiv standardisering og fleksibilitet for å treffe bredest mulig kjøpergruppe. Trehuskonseptet er et gjennombrudd som alternativ til leilighetsblokker i stål og betong, sier Mari Skjærstad, administrerende direktør i BoligPartner.

Bygg- og anleggsbransjen står både globalt og nasjonalt for en næring som bidrar negativt til klimagassutslipp, og det hviler et betydelig ansvar på aktørene for å finne løsninger som kan kutte klimagassutslippene slik at det monner i årene som kommer. Et aktuelt forslag, som BoligPartner støtter, kommer fra Direktoratet for Byggkvalitet, med nye krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg i byggteknisk forskrift.

– Klimagassregnskap vil synliggjøre hvor vi kan kutte – og her er Trehusene et veldig godt eksempel som vi mener bør løftes fram. Vi forventer at dette forslaget går gjennom og blir en realitet innen 2023, sier Knut Moe, daglig leder av forretningsområdet «Trehusene» i BoligPartner.

Innlandet i front – på lag med skogen

Treindustrien med kjerne i Innlandet kan skape vekst mot det grønne skiftet.

– Vi har et kjempepotensiale i å bygge mer i tre. Stål og betong er energikrevende å produsere, og stål importeres i hovedsak fra land som Kina. I langt større grad bør vi bygge med fornybar norsk tre. Vi er bokstavelig talt på lag med skogen, og Innlandet med alle aktørene i bransjen er i sentrum av løsningen, sier Skjærstad.

I den nye regjeringsplattformen er bygging i tre også et fokusområde, og regjeringen sier at norsk tre som byggemateriale skal bli prioritert i alle offentlige byggeprosjekter.

Trehus til volummarkedet vil gi resultater

Konseptet Trehusene er BoligPartners nye satsning, som bygger på industriell skalering av boligblokker i tre. I Norge bygges det cirka 30.000 nye boenheter årlig, og cirka 6.000 boenheter er lavblokker. Det nye trehuskonseptet er vurdert av Sweco opp mot norsk standards referansebygg og gir utslippskutt på 30 prosent sammenlignet med referansebygget.

– Nøkkelen for å kutte klimagassutslipp i byggebransjen er selvsagt volum. Dersom vårt konsept kan bli ny standard i bransjen med det volumpotensialet som ligger her, så vil det virkelig gi resultater, sier Knut Moe.

Trehusene er det første konseptet på markedet med fleksible lavblokker utelukkende bygget i tre for industriell produksjon og forbrukerne jubler.

– Dette er et viktig gjennombrudd og vi ser at etterspørselen er der. De første tre prosjektene har alle solgt meget godt. Boligkjøperne ønsker seg noe unikt og bærekraftig, sier Moe.

Daglig leder for BoligPartner Trehusene Knut Moe og administrerende direktør i BoligPartner Mari Skjærstad ser fram til å bidra med økt bruk av tre i bygg. Foto: Henning Holter Christensen

Fleksibelt konsept med god leilighetsmiks og variert uttrykk

Boligpartner er opptatt av gode bomiljø – og Trehusene er utviklet for å både treffe ulike målgrupper og fremtidens behov.

– Vi har testet mange ulike bokonsepter som kan treffe sammensatte kjøpergrupper. Lavblokkene kan utvikles fleksibelt, med alt fra flerbruksrom som smørebod, leserom, kino og andre sosiale soner for «unge» eldre, til rene omsorgsboliger med avsatt rom til pleierleilighet. Tilsvarende kan lavblokken enkelt tilpasses stundentboliger og enheter for førstegangsetablerere. Med flere som bor alene blir dette stadig viktigere, også når vi tenker på sosial bærekraft og bomiljøet utenfor egen boenhet, sier Skjærstad.

Pilotprosjekt i Løkenåsen

Det første prosjektet ble ferdigstilt på Løkenåsen i Fetsund. Her er Trehusene bygget i to blokker over fire etasjer over garasjekjeller. Lavblokkene har stor felles takterrasse med solcellepaneler integrert. Sammen med svært effektive varmepumper og energibrønner, dekker dette leilighetenes varmtvannsbehov. I tillegg kan beboerne glede seg over lademuligheter for bil og sykkel, moderne trimrom, og eget rom til reparasjon av sykler og prepping av ski. Samtidig er fleksibilitet viktig.

– Byggets konstruksjon er så fleksibel at hver etasje kan skreddersys etter markedets ønsker. Det gir mange alternative leilighetskombinasjoner, og vi tør derfor påstå at alle kan finne en leilighet som passer dem i vårt blokk-konsept, sier Moe.

I Trehusene på Løkenåsen varierer størrelsen på leilighetene fra 37 kvadratmeter til 129 kvadratmeter.

– Alle leilighetene har egen balkong, og Trehusene kan justeres ut fra muligheter på tomten og kjøperens ønsker om størrelse på leilighetene, sier Moe.

Trehusene bygges utelukkende med norske underleverandører for å minimere transportbehovet.

Satsing for vekst

– Enkeltstående, større trebygg mottar flere priser og mye oppmerksomhet. Alt fra Mjøstårnet i Brumunddal til Finansparken i Stavanger. Byggene er en super spydspiss for å flytte grenser, men det som virkelig vil gi resultater er treblokker i volummarkedet. Dette er nøkkelen for å spare klimagassutslipp og satse på vekst, avslutter Skjærstad og Moe.

BoligPartner

BoligPartner har hovedkontor på Hamar, nærmere 50 salgskontorer rundt om i hele landet, blant annet på Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer. Selskapet sysselsetter mer enn 500 ansatte hos egeneide kontorer og forhandlere spredt rundt i hele Norge.

Les mer på boligpartner.no.

Tekst: Bolig Partner

Next article