Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Innit går inn i Arribatec: Blir bedre i «begge ender»
Sponset

IT-selskapet Innit ble i fjor kjøpt opp av Arribatec Solutions. Innits kompetanse styrker Arribatec som leverandør av innovative front- og back end IT-løsninger for store og mellomstore bedrifter.

Arribatec er kjent for å levere fremtidens forretningssystemer og hjelpe bedrifter der menneskene er den viktigste ressursen. Med oppkjøpet av Innit har Stray Spetalens Arribatec sikret seg den ledende kompetanse for å utnytte alle gevinster som finnes i moderne sky-arkitektur. Fra 2022 slås Innit og Arribatec sammen til et selskap.

Mange skyer – en løsning

Arribatecs salgsdirektør, Pål Stueflotten, sier grunnlaget for suksess ligger i hvordan skyen utnyttes. Det handler om å bruke Cloud som en del av forretningsutviklingen. For å lykkes trenger bedriftene en partner som kombinerer ulike standardiserte, industrialiserte skyplattformer. De trenger også en partner som kan levere, sikre og supportere dette som en løsning. Da kan man raskt oppnå gevinster som fleksibilitet, skalerbarhet og reduserte kostnader.

– På toppen av dette kan kundene våre abonnere på forretningskritisk skybasert programvare som ERP og BI & Analytics, helt uten investeringskostnader. Cloud er dermed en forretningsmodell som er nødvendig for å gi digitale konkurransefordeler, sier Pål Stueflotten.

Innits rådgivere og teknologer hjelper deg med å utnytte mulighetsrommene innen digitalisering og forretningsutvikling. Les mer på innit.no.

Mot en datadreven forretningsmodell

Digitalisering handler i stor grad om behandling av data og informasjon. Det er helt nødvendig å utnytte dette potensialet for å lykkes med digital forretningsutvikling og innovasjon av virksomheten. Data er det nye gullet, men utfordringen med data er ikke å grave dem fram. For data er det nok av. Suksessfaktoren med å bli datadrevet består i å hente riktige data og analysere og integrere dem i virksomhetens strategi. En slik forretningsmodell gir større innsikt og dermed konkurransefortrinn.

For Geminor har Arribatec laget en spesialtilpasset budsjett- og planleggingsmodul for håndtering av avfall. Her er databehandling flyttet fra Excel til et forenklet webgrensesnitt. Resultatet er at data sikres bedre, blir lettere tilgjengelig, lagres i ERP og kan gjenbrukes i BI-sammenheng. Dette er en typisk oppgave der skreddersøm integrert i én løsning skaper gevinst.

– Her er det store muligheter for utvikling og vekst i bedriftene, avslutter Stueflotten.

Les mer på innit.no.

Av Christian Geelmuyden

Next article