Home » Vekst i Innlandet » Høyskolen for yrkesfag AS – den praksisnære høyskolen
Sponset

En sømløs vei fra yrkesfag i videregående til høyere utdanning som bachelor og master.

Vil du bli en bedre leder i byggebransjen? En bachelor i byggeplassledelse betyr muligheter for betydelig mer ansvar og nye utfordringer. Egen erfaring sammen med denne utdanningen betyr at du kan gå direkte inn i en lederrolle etter ferdig utdanning.

Høyskolen for yrkesfag, www.hfy.no, tilbyr Norges eneste bachelor i byggeplassledelse. Studiet tilbys både som heltids- og deltidsstudium, og har en studieplan som også åpner for at de som har fullført toårig teknisk fagskole får godkjent inntil 90 studiepoeng av bacheloren på totalt 180 studiepoeng. Opptakskriteriet er enten at du har fylt 25 år og har minst fem års yrkeserfaring eller at du har bestått videregående utdanning.

Tror det vil styrke rekrutteringen

Studiet er praksisnært ved at det er tilpasset de med fagbrev og yrkeserfaring, og at fagene tar utgangspunkt i bygge- og anleggslederens hverdagsutfordringer. I tillegg inngår det en praksisperiode i studiet. Deltidsstudiet kan kombineres med jobb.

En av grunnene til at eierne etablerte høyskolen, er at byggenæringen etterspør mer praktiske og erfaringsbaserte utdanninger som i større grad enn i dag kan kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming til jobben. En annen grunn er at eierne tror det vil styrke rekrutteringen til yrkesfagutdanningen i de videregående skolene når det etableres en tilnærmet sømløs vei fra videregående skole, gjennom fagskole og inn i en høyskoleutdanning.

Erfaringsbasert

Ledelse med fokus på situasjonen for mellomledere er sentralt i studiet i byggeplassledelse, og vil også bli sentralt i de nye studiene som høyskolen jobber med å få godkjent. De første studentene i byggeplassledelse har fått erfare at undervisningen ledes av lærere med egen praktisk erfaring. I tillegg blir det lagt stor vekt på å dra veksler på studentenes egen erfaring. Slik blir undervisningen mer relevant og i større grad enn hos andre utdanningsinstitusjoner tilpasset studentenes egne behov.

Høyskolen for yrkesfag AS eies av fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Selskapet er opprettet for å tilby arbeidslivet etterspurt kompetanse blant annet i byggeplassledelse. Dette er et studium som ikke tilbys ved noen andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Sjekk mer informasjon om studiet Bachelor i byggeplassledelse på www.hfy.no.

Neste artikkel