Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » HØFY – fagskolenes høyskole
Sponset

I 2015 ble Høyskolen for yrkesfag (HØFY) stiftet, og de første studentene startet høsten 2019. Skolen eies av fylkeskommunene på Østlandet. Målsettingen er å utvikle yrkesrettede modulbaserte-, bachelor- og masterutdanninger som samsvarer med behovet i fremtidens arbeidsliv. Utdanningstilbudet til HØFY blir utviklet gjennom tett kontakt med arbeidslivet. 

Etableringen av Høyskolen for yrkesfag as (HØFY) representerer et paradigmeskifte for norsk og høyere utdanning.

Sømløs overgang

Inge Myklebust, som er rektor på HØFY, har vært delaktig i utviklingen av dette tilbudet mer eller mindre fra starten.

– Vi skal være en arena hvor yrkespraksis og yrkeserfaring møter forskning, utvikling og innovasjon – for å skape bærekraftig og fremtidsrettet kompetanse – til et samfunn i stadig endring og omstilling, sier Inge.

Målsettingen har vært å utvikle et sømløst løp til bachelor- og masterutdanning for de som har gått veien om yrkesfag. Denne muligheten har ikke vært til stede tidligere.

– Vi vil etter hvert få flere utdanninger på bachelornivå, og ved HØFY vil studentene få nærmest full uttelling når de har gått to år på en fagskole. Da er du halvveis i løpet for å få en bachelorgrad, sier Inge.

De tilbyr både deltids- og heltidsutdanning. Utdanningen på heltid har en varighet på tre år, og deltidsutdanningen går over fem år, eller 1,5 år og 2,5 år for de som har tatt fagskole.

– Vi trenger et binært høyere utdanningssystem med en yrkesfaglig søyle som går parallelt med det akademiske. Om det skal helt til topps med for eksempel doktorgrad er noe tiden får vise, sier Inge.

Løpende opptak

HØFY tilbyr et godt lærings- og studiemiljø, lærere med høy kompetanse og ikke minst gode og egnede lokaler. Opptaket er løpende frem til studiestart og søknaden sendes direkte til skolen. HØFY tilbyr i dag en bachelorgrad i byggeplassledelse, og det vil trolig starte opp en klasse i dette i Porsgrunn.

De satser på å etter hvert tilby flere ulike bachelorstudier:

Byggeplassledelse:Bachelor i Byggeplassledelse legger vekt på kommunikasjon og på at medarbeiderne er forskjellig. Det legges også stor vekt på å gi studentene praktiske ledelsesverktøy som er forankret i moderne ledelsesfilosofi. Her utdannes ledere som kan ta ansvar og lede arbeidet med oppføring av kompliserte bygg og byggeprosesser.

Dersom HØFY får NOKUT-godkjenning vil de tilby:

Eiendomsforvaltning: Målet er å utdanne ledere som kan ta ansvar og forstå ledelse av drift og utvikling av eiendommer. Studiet tilbyr kompetanse innen eiendomsforvaltning og utvikling basert på teori og praksis, sånn at du kan møte fremtidens behov og utfordringer i yrket.

Bygning og forvaltning av vann og avløp: Bachelorstudiet er knyttet til ledelse og forvaltning av vann og avløp, og gir faglig grunnlag for deltakelse i alle stadier fra planlegging til drift av VA-anlegg. Studiet skal gi kandidaten mulighet til å forstå hele verdikjeden innen vann- og avløpssektoren, og målet er at kandidatene kan lede og forvalte vann- og avløpsanlegg.

Bærekraftig utvikling i yrkesfag: Studiet kvalifiserer for bærekraftig utvikling innen eget fagområde, og ledelse av utviklingsprosesser på egen arbeidsplass og bransje. Studiet bidrar til at studentene utvikler dyp kunnskap om arbeidsprosesser, og kompetanse som gjør dem i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling.

Tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner: Dette studiet gir kompetanse innen ledelse av bærekraftige byggeprosesser, samt utforming og drift av bærekraftige bygg. Studiet har et spesielt fokus på energirådgivning og ledelse av prosesser knyttet til integrerte bygningsinstallasjoner. 

Les mer om HØFY her!

Tekst Martine Kolstad

Next article