Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Hadeland ønsker å bli et knutepunkt i Innlandet
Sponset

Hadeland kommunene jobber iherdig med å utvikle Hadeland til å bli et knutepunkt i regionen. Man ønsker at Hadeland skal bli en attraktiv region for tilflyttere, besøkende og næringsetablerere. For å lykkes har de blant annet utviklet en næringsstrategi sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og Campus Ringerike.

«For å lykkes med næringsutvikling vil eksempelvis innovasjon, entreprenørskap og attraktive næringsarealer sammen med en god infrastruktur stå sentralt», kan vi lese i rapporten. En uttalelse både Øyvind Sørlie, prosjektleder for regionrådet for Hadeland og spesialrådgiver i Gran kommune og Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen er enig i.

– Vi må ha flere tanker i hodet på en gang

Boligutvikling og næringsutvikling går gjerne hånd i hånd. Folk vil gjerne bo i nærheten av der de jobber hvis de har mulighet for det, sier Dagfinn Edvardsen.

– Vi ser tydelige tendenser på at folk foretrekker å jobbe hjemmefra når de kan, og da er veien kort til å bytte jobb hvis det dukker opp en attraktiv jobb som er mye nærmere bosted.

– Det befinner seg mye kompetanse lokalt blant dem i dag som dagpendler ut av regionen. En kompetanse vi kan utnytte lokalt hvis vi får flere bedrifter til å etablere seg i regionen, sier Dagfinn videre.

Øyvind Sørlie er helt enig.

– Jeg jobber mye med samfunnsplanlegging og arealplanlegging, men jeg kommer aldri utenom næringsutvikling når jeg planlegger. Jeg liker dårlig når man blir for bombastisk i planleggingsfaser. Vi trenger ikke bli så firkantet i tankegangen at vi legger all næringsutvikling utenfor tettbygde strøk i egne næringsområder. Vi må tenke både og. Noen næringer trives best blant folk, mens andre passer bra å holde borte fra tettbygde strøk, sier han.

Beliggenheten har sine fordeler, men også sine ulemper

– Vi har mange forutsetninger for å lykkes her i regionen. Vi ligger nært Oslo, vi er tett på et stort arbeidsmarked, vi har kort vei til Gardermoen, og vi ligger i nærheten av viktige knutepunkt som Gjøvik, Hønefoss og Kongsberg, ramser Dagfinn opp.

Men det å ligge nært Oslo har også sine ulemper.

– Vi kommer litt mellom to stoler når vi har den beliggenheten vi har, sier han, og refererer blant annet til at Hadeland ligger litt for nært Oslo til å få økonomisk støtte fra staten i kraft av distriktsrettet investeringsstønad.

Mye å gå på innenfor samferdsel

Både Dagfinn og Øyvind er enige om at de har noen samferdselsutfordringer i regionen.

– Ved at vi geografisk befinner oss så nært Oslo, så finner folk det litt rart at det skal ta over en time med tog til Oslo S når det tar halve tiden fra andre områder som har samme geografiske avstand som oss, sier de begge.

– Riksvei 4 er heller ikke helt oppjustert, så næringslivet savner nok bedre samferdselspolitikk, sier Dagfinn videre.

Hadeland – stedet for de smarte etablerere

Hadeland har mange av de kvalitetene som næringslivet etterspør. Det er kort avstand til Oslo og Gardemoen, og man når store markeder innenfor korte tidsintervaller. I tillegg drar man nytte av at Hadeland ligger utenfor de store prispressede områdene, slik at man får kjøpt tomter, og kjøpt eller leid næringsbygg til priser man bare kan drømme om når man nærmer seg Osloområdet. Om ikke dette er nok, så får man tilgang til god, stabil arbeidskraft i et område som har lavere lønnspress. Og så bor man godt på toppen av det hele, i et kulturlandskap som kan ta pusten fra de fleste.

Av Oddvar Meyer

Next article