Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Gjør byggevarehandelen digital
digitalisering

Gjør byggevarehandelen digital

Gausdal Landhandleri
Sponset av
Foto: Kirsti Hovde
Gausdal Landhandleri
Sponset av
Foto: Kirsti Hovde

Gausdal Landhandleri er historien om familiebedriften som startet som et lite landhandleri i 1938 og som i 2009 digitaliserte vareflyten. I dag er de en betydelig byggevareleverandør på Østlandet.

I dag har selskapet 19 varehus, 362 ansatte og omsetter for 1,5 milliarder kroner.

– Bedriften hadde vokst jevnt og trutt i veldig mange år, men 2009 ble et viktig vendepunkt for oss. Da nådde vi et slags tak, og vokste ut av våre egne prosesser. Den manuelle driften vår var preget av mange avvik, at ting tok for lang tid og at vi ikke hadde god nok oversikt over hvor varene befant seg. Løsningen ble å lære av hva andre bransjer hadde gjort og sette fokus på digitalisering av vareflyten vår, sier leder for økonomi og IT, Per Lieng Stubberud i Gausdal Landhandleri.

Full kontroll og sporbarhet

I 2011 var Gausdal Landhandleri ferdig med å utvikle et system som sørget for full kontroll og sporbarhet på egen vareflyt. Da kunne varene spores i hele verdikjeden fra de var bestilt fra leverandøren, de kunne se når varene ble mottatt på lageret i Lillehammer, og når de ble levert på byggeplassen.

– I prinsippet ble det utviklet løsninger som sørget for at flere systemer, som for eksempel transportsystemet og ERP-systemet, samhandlet. Da tok vi kontrollen tilbake og kunne fortsette å vokse med lønnsomhet, fortsetter Stubberud Lieng.

Atle Melgard, leder for transport- og logistikk, ser til daglig nytten av de digitale systemene:

– Logistikken vår fungerer veldig godt. Med 37 egeneide lastebiler som kjører ut varer fra logistikksentralen på Lillehammer til kunder over hele Østlandet, er vi helt avhengig av skikkelig kontroll og god sporbarhet, understreker han.

I 2009 var omsetningen i Gausdal Landhandleri cirka 600 millioner. Åtte år senere, i 2017, hadde den mer enn doblet seg til 1,4 milliarder. Digitaliseringen har vært en vesentlig faktor som har muliggjort denne veksten.

Byggebransjen ligger etter

Byggebransjen er en av de bransjene som har kommet kortest innen digitalisering. Bare to prosent av handelen foregår digitalt.

– Fortsatt bestilles det meste via telefon eller epost, og vi har utfordret bransjen for å øke den digitale byggevarehandelen. Det betyr at vi må åpne mer og kunne tilby flere leverandører å benytte de samme plattformene, slik at kundene kan handle fra sine egne systemer og direkte til oss. De kundene som har vært tidlig ute og har kommet i gang med dette handler nå 80 prosent digitalt, tilføyer Stubberud Lieng.

Foto: Kirsti Hovde

En ubrutt digital kjede

Gausdal Landhandleri har samarbeidet med Holte som er en av de største programvareleverandørene i bransjen. Formålet er at byggmestre og entreprenører kan velge å bestille gjennom systemene som de allerede benytter når de prosjekterer og kalkulerer et bygg. Det betyr at de kan gå direkte videre for å bestille de varene de trenger uten å bryte den digitale flyten.

– Når du har fått levert de produktene du har bestilt, får du også en dokumentasjon på hva du har bestilt. Denne informasjonen kan gå rett inn i en modell som er en digital tvilling av bygningen og kan inngå som sluttdokumentasjon. Hittil har det vært et brudd i informasjonsflyten. Det har ført til at man har gjort de samme oppgavene mange ganger i løpet av byggeprosessen, forklarer Stubberud Lieng.

Mange leverandører har lukkede løsninger der kunden må gå inn i egne portaler for å handle. Gausdal Landhandleri støtter isteden åpne løsninger der man bruker åpne standarder som gjør det mulig for kundene å handle fra flere leverandører gjennom det samme systemet, og som kunden allerede bruker.

Kontinuerlig utvikling

Digitaliseringsarbeidet i Gausdal Landhandleri er på ingen måte over. De er opptatt av videre utvikling og at det er organisasjonen selv som skal drive denne utviklingen videre.

– IT-verktøyene er en så integrert del av hverdagen vår at vi er helt nødt til å ha med hele organisasjonen på laget for å skape de beste løsningene. Vi utvikler oss hele tiden, så nå kan du vel si at vi er en organisasjon som har større fokus på IT-utvikling enn på IT-drift, konkluderer Stubberud Lieng.

Av Tom Backe

Next article