Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Miljøvennlig, rettferdig og store mengder data: Strømmåling i skyen
Sponset

For å møte lovpålagte krav og gi forbrukerne en nøyaktig pekepinn på hvor mye strøm de bruker, er det over hele landet nå byttet til automatiske strømmålere. Til glede for miljøet, strømnettet og forbrukerne. For Norges definitivt største nettselskap Hafslund Nett ble byttet tidenes viktigste og mest framtidsrettede IT-løft.

I 2014 bestemte Stortinget at alle landets mer enn to millioner mekaniske strømmålere skulle byttes til «avanserte måle- og styringssystemer» (AMS). Dette er målere som kontinuerlig registrerer hvor mye strøm du bruker og innrapporterer det faktiske forbruket automatisk én gang hver time.

– Bakgrunnen for omleggingen er et lovpålagt krav som blant annet skal sikre kraftleverandørene tilgang til overføringsnettet, og på den måten enkelt legge til rette for bytte av kraftleverandør, sikre en effektiv kraftavregning og utveksle denne ved et eventuelt leverandørskifte. Reglene stiller også krav til at nettselskapene – som en nøytral aktør – sørger for en effektiv informasjonsutveksling ved måling og avregning slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv, sier leder for IT og digitalisering i Hafslund Nett, Ståle Heitmann.

Les også om hvordan Computas utfordrer stereotypien

Presist, målbart og valgfritt

Norge har god tilgang på energi, men nettet er ikke dimensjonert for å kunne ta forbruks-toppene i all fremtid, i en verden hvor strømforbruket stadig øker. El-biler, oppladbare sykler, mobiltelefoner, nettbrett og laptoper, som kommer i tillegg til vaskemaskiner, elektrisk oppvarming og et varmtvannsforbruk uten sidestykke i historien, ville med dagens vekst på sikt knekt strømnettet. Spesielt med tanke på at alle skal dusje omtrent samtidig om morgenen. Og lage middag, vaske klær og lade Teslaen sin mer eller mindre synkront på ettermiddagen.

– De nye strømmålerne skal gjøre det lettere for hver enkelt forbruker å flytte forbrukstoppene slik at vi bruker mest strøm når den er billigst og belaster nettet minst. For å få til dette må den enkelte leverandør ta seg betalt ut fra hvor mye effekt det brukes, når. Gjennom en rekke nye tilleggstjenester vil man i fremtiden kunne styre dette selv. Forutsetningen er at måleren «snakker» med leverandørens datasystemer, at datasystemene klarer å prosessere informasjonen og gi den enkelte konsument en nøyaktig framstilling av sitt forbruk i sanntid. Levert i et lettfattelig grensesnitt på mobilen. Med drøyt 720 000 abonnenter blir det med andre ord en gigantisk datamengde å sjonglere for Hafslund, sier Teodor Elstad, fagnettverksleder og seniorkonsulent i Computas. Et norsk IT-selskap som har jobbet med kunstig intelligens og maskinlæring siden midten av 80-tallet, og som i dag utvikler smarte skyløsninger for en rekke private og offentlige aktører innenfor blant annet energi, helse og justis.

Ble IT-gigant over «natten»      

Med utskiftningen til smartmålere gikk Hafslund Nett fra å være et nettselskap til å bli en betydelig aktør i den norske IT-næringen. En aktør med et stort ansvar. Både for den enkelte forbruker og samfunnet generelt. En rolle Hafslund Nett har tatt på det dypeste alvor. For å gjøre transformasjonen smertefri fikk de Computas til å hjelpe seg med solide systemer som er i stand til å ta imot, håndtere, prosessere og nyttiggjøre seg denne store mengden data, på en optimal måte.

– Da Computas kom til oss var de godt informert om hvilke plattformer som ville egne seg best til de respektive oppgavene. Det har vi hatt stort utbytte av. I 2014 var det å starte opp prosjektet med mål om ha det i skyen et enkelt valg. Det var heller ikke veldig vanskelig å gå for plattformene Microsoft Azure og Google Cloud Platform. For med så store prosjekter lønner det seg sjelden å bare forholde seg til bare én skyleverandør, sier Heitmann.

Ståle Heitmann, leder for IT og digitalisering i Hafslund Nett.

En bedre hverdag – for alle

Elstad er av den oppfatning at Hafslund har sett nytten av å utnytte potensialet som ligger i utviklingen av gode, innovative IT-tjenester. De nye AMS-målerne – brukt riktig – vil gi både Hafslund og deres kunder store fordeler.

4 av 9 direktører i ledergruppen, og halve mellomledelsen, er kvinner

–  Før kunne man ikke finne ut at strømmen hadde gått før man fikk en sint telefon fra en kunde. Med den nye teknologien er Hafslund potensielt i stand til å alarmere den respektive kunden i det øyeblikket strømmen går, avklare hva problemet er og hvordan det best kan løses. Det er veldig spennende å være med på å gjøre samfunnet litt bedre gjennom gode infrastrukturløsninger. At teknologien skal gjøre livene til folk bedre har jeg alltid syns burde være målet. Og akkurat det vil jeg påstå vi har lyktes med i dette prosjektet, sier Elstad.

Gode kollegaer

På spørsmål om hvordan han syns samarbeidet med Computas har fungert har Heitman dette å svare:

– Selv om vi er godt skodd på det tekniske, foretrekker vi å samarbeide med partnere som besitter spisskompetanse. Det handler rett og slett om å utnytte kompetansen til fulle og få mest mulig ut av samarbeidet. Computas besitter denne type kunnskap og innsikt, og har på mange måter blitt integrert i miljøet på en måte som gjør at de av oss blir sett på som kollegaer, avslutter Heitmann.

Om Computas:

– Et norsk ansatteid IT-selskap etablert i 1985
– 330 ansatte
– Kontorer i Oslo, København og Bucuresti
– Jobber blant annet med kunder som Hafslund, ABB, Storebrand, UDI, Politiet og Domstoladministrasjonen
– Spisskompetanse på skyløsninger (Microsoft Azure og Google Cloud), kunstig intelligens og maskinlæring
– Microsoft Gold Partner og Google Cloud Premier Partner
– Har spesialiseringene Application Development og Machine Learning på Google Cloud Platform

Av Morten Iversen

Next article