Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Fremtiden er digital: Sweco øker satsingen på digitalisering.
Sponset

Sweco er et rådgivende arkitekt- og ingeniørselskap med over 2000 ansatte som jobber innen bygg- og anleggsbransjen.

– Vi leverer tjenester som omfatter alt fra prosjektledelse til prosjektering av bygg og infrastruktur, og jobber for å finne bærekraftige og innovative løsninger, sier Eirik Dobloug Haandlykken, sivilingeniør innen bygningsfysikk og digital ambassadør for Sweco Innlandet.

Eirik Dobloug Haandlykken

Sivilingeniør innen bygningsfysikk og digital ambassadør for Sweco Innlandet

Sweco Innlandet jobber med flere spennende prosjekter innen innovasjon, IT og digitalisering, for eksempel Espern Bru i Hamar, Construction City, Aker Sykehus og prosjekter innen VA-prosess.

Flere prosjekter fra Sweco:

Digitalisering stadig viktigere

Nylig har Sweco satt i gang en tyngre satsing innen digitalisering med en sentral enhet som skal sikre systematisk og målrettet arbeid uavhengig av lokasjon. 

– Vi skal lage digitale løsninger som reduserer behovet for manuelle arbeidsprosesser og som samtidig hjelper oss å nå klimamålene. Det kan for eksempel være klimagassberegninger eller utvikling av ulike digitale verktøy, sier Haandlykken.

Ønsket om å satse mer på digitalisering, gjør at personer med IT-kompetanse blir viktigere for Sweco i tiden som kommer, både rene programutviklere og hybridingeniører som har IT-kompetanse i tillegg til annen ingeniørutdanning.

Innovasjon ikke forbeholdt storbyene

Sweco er bygd på en desentralisert struktur med nærhet til kunden, og har kontorer både i de største byene, men også rundt om i distriktene. Det gjør at fagkompetansen sitter rundt omkring i hele landet. 

– Man tenker ofte at IT og innovasjon hører storbyen til, men slik er det ikke i Sweco. Vi har et sterkt og fremoverlent fagmiljø også på Innlandet. Det betyr at du kan fortsatt være med på de store satsingene i selskapet selv om du sitter på et mindre kontor, og vi samarbeider mye med folk over hele landet, sier Haandlykken. 

Selv har han samarbeidet med godt over halvparten av kontorene allerede, til tross for at han ikke har jobbet i Sweco i mer enn to år.

– Du blir ikke bare kjent med de du sitter på kontoret med, men også de som sitter på kontorer rundt om i hele landet. Hvis det er noe pandemien har lært oss, så er det hvor kort veien fra for eksempel Oslo til Tromsø er, sier han.

I tillegg har Sweco et system som gjør at alle kan komme med ideer, uavhengig av hvor i organisasjonen de sitter. Ideene tas deretter opp til vurdering, før de eventuelt utvikles videre. 

Illustrasjon: LINK Arkitektur, 3D Estate

Spennende arbeidsmiljø

Sweco er et av de største rådgivermiljøene på Innlandet med over 110 engasjerte medarbeidere fordelt på kontorer i Kongsvinger, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

– Som et av de største rådgiverselskapene på Innlandet får man som ansatt tilgang til et solid og svært dyktig fagmiljø. Her får man delta i store og spennende prosjekter fra dag én, sier Asgeir Kvam, regionleder for Sweco Innlandet.

Asgeir Kvam

Regionleder for Sweco Innlandet

Haandlykken mener at Sweco har mye å tilby nyutdannede ingeniører.

– Vi har en variert og fleksibel arbeidshverdag, og ikke minst et svært sosialt arbeidsmiljø der de ansatte blir sett og hørt. En egen fadderordning skal sørge for at du blir godt kjent med de du jobber med, at du blir godt integrert i arbeidsgruppa og at du får den oppfølgingen du trenger. I tillegg gjennomføres det flere store og små sosiale arrangementer som for eksempel «Ung i Sweco» gjennom året, der de yngre ansatte får mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av fagområder, sier Haandlykken.

Bli en del av laget

– Vi er alltid på jakt etter nye, unge talenter, så jeg oppfordrer alle som har lyst til å jobbe i et fremoverlent selskap som Sweco til å ta kontakt, avslutter Kvam.

Ta neste steg sammen med oss

Om du har lyst til å bli en del av laget, som nyutdannet eller nyinnflyttet til Innlandet, følg med på våre stillinger på Innlandet

Av Sissel Nilsen

Next article