Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Forenklet arbeidshverdag med Kong Arthur
Sponset

Kong Arthur ble til da fire gode venner i 2014 gikk sammen for å skape et spennende, innovasjonsdrevet IT-selskap i Innlandet. Teknologiselskapet huser i dag forretningsutviklere, teknologer og designere – og de hjelper deg gjerne med å utvikle digitale løsninger rustet for morgendagens helter.

På syv år har selskapet vokst fra fire til over 30 dyktige ansatte, og de besitter i dag en kjernekompetanse som gir betydelige utviklingsmuligheter for sine kunder. Omsetningen har i samme periode økt fra 1,7 til nærmere 30 millioner – og målet er å nå 100 millioner innen 2030.

Selv om brorparten av Kong Arthur er lokalisert i Innlandet, har de også ansatte i andre deler av landet, med en utviklingsavdeling i Litauen. Arbeidsstokken er ung og med høyere utdanning innen sine fagområder. Kundebasen strekker seg fra nord til sør, både i og utenfor Norges grenser, og inneholder alt fra de minste oppstartsbedrifter til store og kjente selskaper.

Tenkeboksen

Kong Arthur har lang erfaring innen utvikling og drift av integrasjoner. Kort fortalt handler det om å finne løsninger som lar systemene snakke sammen og dele data på tvers. På denne måten bedres både arbeidsflyten og effektiviteten hos kunden. Teknologiområdet er vidt, komplekst og i stadig endring, og selskapet samarbeider derfor tett med en rekke andre bedrifter.

Et eksempel på et slikt samarbeid er «Tenkeboksen», som er en innovasjonsarena for næringslivet driftet i samarbeid med Sparebank1 Østlandet. Her kan bedrifter vurdere nye idéer og få ny innsikt i egen forretningsmodell. Arenaen gir kunden muligheter for forbedring, innovasjon og digitalisering gjennom en prosess der man er tett på både forretningsutviklere og teknologer. Denne koblingen mellom to ulike fagområder gjør Tenkeboksen til et unikt tilbud.

– Vi skreddersyr sammen med kunden. Kunden kommer med sine ønsker og behov, også finner vi en felles vei til målet gjennom vår teknologiske vinkling, forteller daglig leder Bjørn Oustad.

Høyere utdanning – fra søknad til vitnemål

Kong Arthur har levert løsninger til forskjellige utdanningsinstitusjoner siden 2006, og drifter og utvikler i dag både studieadministrative løsninger og smarte integrasjoner mellom de vanligste systemene i sektoren. Et tett og langvarig samarbeid med både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, kombinert med prosessforståelse og politisk innsikt, har gjort selskapet til en betrodd aktør i sektoren. Denne høsten lanserer de tredje generasjon av studieadministrative systemer fra Kong Arthur – «studd».

– Det finnes over hundre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og ingen av dem er like. Derfor har vi utviklet studd – en studieadministrativ løsning som er svært fleksibel, og kan tilpasses den enkelte institusjons behov, forteller Audun Kjørstad, som har ansvar for den høyere utdanningssektoren.

Personvern og datasikkerhet står sentralt når man arbeider med studentdata. Derfor har selskapet valgt å kjøre studd på servere fysisk lokalisert i Norge, og driftet av en norsk leverandør.

– Våre kunder skal være trygge på at alt av persondata behandles i tråd med Datatilsynets anbefalinger, og samsvarer med både GDPR og Schrems II, sier Kjørstad.

Bredbånd fra A til Å

Bredbånds- og telekomsektoren er et annet satsingsområde for Kong Arthur. Ett av de nyutviklede produktene heter «Billpipe» – et systemkonsept som støtter leverandørene av bredbånd i de aller fleste ledd i kundereisen.

– Bredbåndsbransjen har gått fra å være leverandører av en tjeneste til å bli leverandører av helt kritisk infrastruktur nå under koronapandemien, sier Øyvind Nordal, som leder Team Bredbånd hos Kong Arthur.

Enkel fakturering

Billpipe leverer fakturaløsningen for norske bredbåndsselskaper, og i tett samarbeid med Netadmin Systems AB og Kredinor SA leverer Kong Arthur «Bredbånd fra A til Å».

– Vi leverer nøkkelferdige løsninger til kunder, og er deres system- og samarbeidspartner, forklarer Nordal. 

De støtter både de operasjonelle og forretningsmessige prosessene, og har vært i markedet siden 2004.

– Styrken i vårt konsept er helheten. Ved å automatisere og sy sammen så mange tekniske prosesser som mulig oppleves de som ett system, både for brukerne og våre kunders kunder, sier Nordal.

Konseptet er vurdert som så innovativt og unikt at prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet. Samarbeidet med Kredinor innebærer at faktura sendes i den kanalen kunden selv ønsker, og at purringer og videre oppfølging også ivaretas av systemet.

– Det som tidligere har tatt en uke eller mer hos noen av våre kunder, er nå unnagjort på under en time – helt automatisk, sier Nordal.

En enklere arbeidsdag

Uavhengig av produkt eller sektor er det den sømløse reisen og effektiviseringen som Kong Arthur fokuserer på.

– Når du får samhandlingen mellom alle systemene, det er da man får effekten og den helhetlige flyten i en arbeidsprosess. Vi jobber rett og slett og med å forenkle arbeidshverdagen til folk. Det er det vi gjør, avslutter Oustad.

Les mer om Kong Arthur her!

Tekst: Martine Kolstad

Next article