Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Det grønne lykkelandet
Vekst i Innlandet

Det grønne lykkelandet

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen. Foto: Innlandet Fylkeskommune

Hjertet mitt banker for Innlandet. Fylket vårt har høge fjell og djupe daler, men samtidig vakre kulturlandskap og urbane mjøsbyer. Vi har et levende kulturliv og en rik kulturarv. Innlandet er landets største på både landbruk og hytter, og vi har sterke miljø innen teknologi, bioøkonomi, industri, reiseliv og opplevelser.

Med dagens vel 370.000 innbyggere har vi mange liv som skal leves og drømmer som skal realiseres. Legger vi til alle som har hytte, studerer eller jobber her, har vi mange gode ambassadører med på innlandslaget.

Innlandet er større i areal enn mange europeiske land, og vi har dyktige folk og spennende bedrifter over hele fylket. Vi skal legge godt til rette for at folk skal kunne bo og arbeide her i framtida. Basert på våre kloke hoder, dyktige hender og naturgitte fortrinn skal vi skape en ny vår for Innlandet. Her har vi rett og slett eventyrlige muligheter!

Et av Innlandets viktigste bidrag

Vi har bærekraftig og sikker matproduksjon. Vår kunnskap om sikker mat produsert med mindre antibiotika, mindre vann og planter med motstandskraft mot sjukdommer vil være avgjørende for å brødfø verdens befolkning framover. Det er et av Innlandets viktigste bidrag til Norge og noe av det viktigste Norge kan gi til resten av verda.

Jeg mener at arbeidsplasser må være det viktigste på den politiske dagsorden i det nye fylket. NRK-serien Lykkelandskildrer hvordan Stavanger utviklet seg til Oljebyen på 70-tallet. Oljeeventyret var et resultat av målretta politikk. Olje og gass har i flere tiår vært Norges viktigste næring, og har bidratt til å bygge det landet vi kjenner i dag. Den oppskrifta oppfordrer vi staten til å bruke nå når vi skal finne nye næringer å leve av.

Vi må gradvis erstatte oljeøkonomien, blant anna gjennom å utvikle bioøkonomien. Det vil si å tjene penger på alt som gror, på en bærekraftig måte. Innlandet er både Norges matfat og de grønne lungene i landet vårt. Fylket vårt er derfor et naturlig tyngdepunkt for den grønne bioindustrien.

Behov for kompetanse

Ei grønn framtid gir uante muligheter i vårt fylke. OECD spår at bioøkonomi vil være et av de mest sentrale elementene i Europas økonomi innen 40 år. Da trengs det innovasjon, kompetanse og satsing for å utnytte dette så godt som mulig. SINTEF skisserer et vekstpotensial i vår region på 25.000 nye grønne jobber og årlig økt verdiskaping på 20 milliarder kroner. Vi jobber på tvers av partilinjer, sammen med næringslivet og forskingsmiljøer, for å bli det grønne lykkelandet.

Koronapandemien har minnet oss på hvor raskt ting kan endre seg. Vi opplever økte sosiale forskjeller, store konsekvenser for arbeidslivet og en omveltning i hvordan vi møtes, reiser og samhandler. De langsiktige konsekvensene kjenner vi fortsatt ikke, men vi ser at utsatte yrkesgrupper med usikker tilknytning til arbeidslivet er hardest rammet. Det gjør det enda viktigere å bygge det inkluderende Innlandet for alle.

Vi ser nå fram mot en ny vår for Innlandet. Optimisme og framtidstro skal prege landsdelen vår framover. Vi bor i en del av Norge som er rik på naturressurser og framtidsretta næringer. Jeg mener det er grunn til å se lyst på framtida, og sammen skal vi jobbe for at sola skal skinne på Innlandet.

Av Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet

Next article