Home » Vekst i Innlandet » CyberLand samler Norges ledende cybermiljø
Cybersikkerhet

CyberLand samler Norges ledende cybermiljø

Cybersikkerhet
Sponset av
Foto: Yuichiro Chino/Getty Images
Cybersikkerhet
Sponset av
Foto: Yuichiro Chino/Getty Images

En ny næringsklynge bestående av næringsliv, akademia og Forsvaret skal skape nye vekstbedrifter og arbeidsplasser innenfor IT- og forsvarsindustri i Mjøsregionen.

– Selv om satsingen er ny, har vi tradisjoner for å satse på cyberområdet. CyberLand bygger på at Norges fremste miljø er samlet i regionen i dag, ved Cyberforsvaret, NorSiS, NTNU Gjøvik og flere IT-bedrifter, sier Espen Granberg Johnsen, ordfører i Lillehammer.

Det er Oppland fylkeskommune, Lillehammerregionen Vekst og Gjøvikregionen Utvikling som er støttespillerne for næringsklyngen. Sammen med en rekke samarbeidspartnere, skal bedrifter, forskningsmiljøer og forsvaret kobles sammen. Slik skal nye arbeidsplasser skapes.

– I CyberLand skal vi gi bedrifter tilgang til tjenestene som trengs for å lykkes i markedet. I vår region, som samler landets ledende cybermiljø, og i samspill med akademia og forsvar, skal bedrifter få tilgang til talenter, testarenaer og kunnskap fra et internasjonalt forsknings- og teknologimiljø, fortsetter Granberg Johnsen.

En suksesshistorie

– Cybersikkerhet er viktig for å sikre nasjonens og virksomheters operative evne. Det handler om evnen til å forsvare våre digitale verdier i verdens mest digitaliserte land, sier instituttleder Nils Kalstad ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU Gjøvik.

Miljøet som har blitt skapt i Innlandet innenfor cyber- og informasjonssikkerhet er en kombinasjon av en regional satsing og et behov i virksomhetene.

– Både private og offentlige aktører har deltatt i en strategisk satsing på dette området helt siden 2002, og jeg vil karakterisere det som en suksesshistorie. De siste 18 årene er det investert omtrent 120 millioner kroner bare på campus Gjøvik, en investering som har resultert i 100 årsverk innen fagfeltet ved NTNU, forteller Kalstad.

Bedrifter som etablererer seg innenfor CyberLand vil ha tilgang på kompetanse og mulighet til å rekruttere arbeidskraft i umiddelbar nærhet. Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU har over 120 årsverk, hvorav to tredjedeler er lokalisert på Gjøvik sammen med 750 studenter.

(F.v.) Espen Granberg Johnsen, ordfører i Lillehammer, og Inge Kampenes, generalmajor og sjef for Cyberforsvaret. Foto: Kirsti Hovde, Cyberforsvaret

Tett samspill mellom privat og offentlig sektor

Ifølge sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, har behovet for samspill med sivile aktører, også utenfor forsvarsektoren, blitt større.

– Den teknologiske utviklingen går så raskt at vi alene verken er i stand til å utnytte teknologien fullt ut eller forsvare oss mot den. Derfor er vi avhengige av å samarbeide med næringsliv og akademia for raskere å få tilgang på både kompetanse og teknologi. Vi har et tett samarbeid med NTNU på Gjøvik, spesielt Center for Cyber and Information Security (CCIS), slik at vi får tilgang til den nyeste forskningen, og kan knytte den til våre aktiviteter.

Kampenes trekker spesielt fram samarbeidet rundt en del av det eksisterende tilbudet i CyberLand: Norwegian Cyber Range ved NTNU Gjøvik.

– Cyber-rangen er en øvingsarena der vi sammen med næringsliv og forskningsmiljøer kan utnytte hverandres kompetanse best mulig.

Generalmajoren forteller at Cyberforsvaret står foran store investeringsbehov i tiden som kommer.

– Vi skal modernisere teknologien og tjenestene våre, og henvender oss derfor til private næringslivsaktører med sikte på strategiske partnerskap. Det gjelder også fysisk infrastruktur, og det kan være interessant å samlokalisere en del administrative funksjoner hvor vi blir sittende sammen med private aktører, sier Kampenes.

En attraktiv region for bedrifter

IT-giganten Evry er blant bedriftene som har etablert seg i regionen, med rundt 200 ansatte i Innlandet. Sikkerhetsdirektør Kaare Bjørn Martinussen forteller om en region med tradisjon for å satse på cybersikkerhet.

– Innlandet har over tid skapt et navn innenfor cybersikkerhet. Evry har vært her siden oppstarten av miljøet på Gjøvik på 90-tallet, noe som gir oss tilgang på IT-talenter fra NTNU og oppdatert kunnskap fra et ledende kunnskapsmiljø, sier Martinussen.

Paradoksalt nok er Norges underskudd på arbeidskraft innen cyber- og informasjonssikkerhet på 3.000-4.000 personer, mens cyberangrepene forekommer stadig oftere og foregår hurtigere, forklarer sikkerhetssjefen.

For å styrke fagmiljøet på Innlandet, har Evry også formalisert samarbeidet gjennom Norwegian Cyber Range. Her inngår også Oppland fylkeskommune, Cyberforsvaret, Sivilforsvaret, Telenor, NorSiS, Innovasjon Norge, Det teknologiske universitet i Tallin og forsvarsdepartementet i Estland som samarbeidspartnere.

– Det er viktig at fagmiljøene innenfor forsvar, akademia og næringsliv som kjemper kampen mot kriminelle samarbeider tett og er oppdatert. Cyber-rangen er et bidrag til dette. Dette er bra for Evry, men også for regionen og for vår samfunnssikkerhet, avslutter Martinussen.

Fakta

Cyberland

CyberLand kobler bedrifter, akademia og forsvarssektoren i Mjøsregionen sammen.
Her får bedriftene det de trenger for å lykkes i markedet, ved å sammenkoble kunnskap og ideer, teknologi og kapital.

Slik får vi et unikt innovasjonsmiljø som gir nye arbeidsplasser – og skaper trygghet for folk og samfunn.

Prosjektet eies av Oppland fylkeskommune, Lillehammerregionen Vekst og Gjøvikregionen utvikling i samarbeid med Cyberforsvaret og NTNU.

Sikkerhetsfestivalen

Sikkerhetsfestivalen er den nasjonale møteplassen for cybersikkerhet.

Hovedarrangør er Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) i samarbeid med blant andre Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune, NTNU og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Festivalen har nærmere 150 foredragsholdere og arrangeres på Lillehammer 26.-28. august.

Les mer på www.sikkerhetsfestivalen.no.

Sikkerhet og samarbeid

Under Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangerer CyberLand seminaret «Sikkerhet og samarbeid – slik takler vi de nye truslene».

Bidragsytere er fra Cyberforsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt, KPMG, Forskningsrådet og Lillehammer kommune.

Seminaret avholdes på Lillehammer onsdag 28. august kl. 16.30 – 18.30.

Av Rune René Kristiansen

Neste artikkel