Home » Vekst i Innlandet » Bindeleddet mellom byggherren og entreprenøren
Sponset

En god dialog og en god forståelse mellom kunden og entreprenøren er viktig for gode løsninger og et godt resultat. Deling av kunnskap og informasjon vil gi en bedre forståelse for entreprenørenes hverdag.

– Vi jobber kontinuerlig med å få en god dialog mellom kunden og entreprenøren. Vi prøver å påvirke premissene og kontraktsformene, og ønsker en balansert risiko rundt kontrakter og utføring, sier Ole Gjermundshaug, styreleder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI).

Ole-Gjermundshaug

Ole Gjermundshaug

Styreleder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI)

Han legger til at EBA Innlandet har en god dialog med både kommunene og med fylkeskommunen, samt med Statens vegvesen og Bane NOR.

Vil tidligere inn i prosessen

EBA Innlandets medlemmer er alt fra små og mellomstore bedrifter til de helt store entreprenørselskapene. Blant medlemsbedriftene finner vi blant annet lokalentreprenørene Ecosør på Hamar, Syljuåsen på Gjøvik, Martin M. Bakken på Elverum, og Hagen og Godager på Stange. Av de større bedriftene finner vi Betonmast og Veidekke. Gjermundshaug forteller at de i fjor hadde en samling der de inviterte både innkjøpere og entreprenører til dialog.

– Det tror jeg mange syntes var nyttig. Vi delte kunnskap og informasjon, og prøvde å få til en forståelse for entreprenørenes hverdag. Blant annet rundt viktigheten av at entreprenøren bidrar i en tidlig fase. Vi entreprenører sitter ofte med god kompetanse og har lyst til å bidra tidligere i prosessen, sier Gjermundshaug.

Hjelper til med lærlingene

En annen viktig arena for EBA Innlandet, er lærlingene. Byggopp er EBAs opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk. Deres rolle er å være en støttende og rådgivende partner i arbeidet med lærlinger.

– Vi har blant annet et ansvar for at medlemsbedriftene gir den opplæringen lærlingen har krav på. Vi ordner med alt det formelle rundt læreforholdet, slik at bedriften kan konsentrere seg om opplæringen, sier Tor-Åge Brekkvassmo, leder for Byggopp Innlandet.

tor-åge-brekkvassmo

Tor-Åge Brekkvassmo

Leder for Byggopp Innlandet

Det betyr blant annet at Byggopp tar seg av kontakten med myndighetene, tegner lærekontrakt og melder lærlingen opp til fag-/svenneprøven.

Kvalitetssikrer opplæringen

– Vi holder også kurs for både lærlingen og fagansvarlige ute i bedriftene, og vi deltar på halvårssamtalene med lærlingene. En viktig måte å kvalitetssikre opplæringen på for både oss som opplæringskontor, lærling og lærebedrift, er dokumentasjonsverktøyet lærlingen loggfører opplæringen sin i, sier Brekkvassmo.

Dersom det oppstår utfordringer i læreforholdet, skal Byggopp være en god diskusjonspartner for både lærlingen og bedriften, og hjelpe til med å løse problemene.

Stor sjanse for jobb

– Profilering av Byggopp og våre medlemsbedrifter ser vi også som en svært viktig oppgave. Vi ønsker å markedsføre våre medlemsbedrifter som de attraktive lærebedriftene de er. Da må vi være synlige i lokalmiljøet, besøke skolene som vi rekrutterer lærlingene fra, delta på messer og bygge gode relasjoner til alle våre samarbeidspartnere, sier Byggopp-lederen.

– Det er viktig at vi også er tidlig ute med å markedsføre lærlingordningen og bedriftene våre til elever før de skal velge videregående skole. Vi markedsfører yrkesfag for alle de mulighetene det gir, sier Brekkvassmo, og legger til at dersom lærlingene er flinke til å tilpasse seg arbeidslivets spilleregler og består fag-/svenneprøven, så er sjansen stor for at de får fast jobb hos dem.

Fakta:

  • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.
  • 250 medlemsbedrifter med tilsammen 25.000 ansatte er tilsluttet EBA. Det gjør EBA til den største bransjeforeningen i BNL.
  • EBA har 9 lokalavdelinger i hele landet, blant annet i Innlandet
  • Byggopp er EBAs opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk.

Av Marte Frimand

Nesta artikkel