Skip to main content
Home » Vekst i Innlandet » Bindeleddet mellom byggherren og entreprenøren
Sponset

En god dialog og en god forståelse mellom kunden og entreprenøren er viktig for gode løsninger og et godt resultat.

– Vi jobber kontinuerlig med å få en god dialog mellom kunden og entreprenøren. Vi prøver å påvirke premissene og kontraktsformene, og ønsker en balansert risiko rundt kontrakter og utføring, sier Ole Gjermundshaug, styreleder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI).

Han legger til at EBA Innlandet har en god dialog med både kommunene og med fylkeskommunen, og andre aktører som Statens vegvesen og Bane NOR.

Ole-Gjermundshaug

Ole Gjermundshaug

Styreleder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Innlandet (EBAI)

Vil tidligere inn i prosessen

EBA Innlandets medlemmer er alt fra små og mellomstore bedrifter til de helt store entreprenørselskapene.   Alle er nasjonalt eller lokalt eid og tar et samfunnsansvar for eksempel med lærlinger og inkluderende arbeidsliv. Gjermundshaug forteller at de i fjor hadde en samling der de inviterte både innkjøpere og entreprenører til dialog.

– Det tror jeg mange syntes var nyttig. Vi delte kunnskap og informasjon, og prøvde å få til en forståelse for entreprenørenes hverdag. Blant annet rundt viktigheten av at entreprenøren bidrar i en tidlig fase. Vi entreprenører sitter ofte med god kompetanse og har lyst til å bidra tidligere i prosessen, sier Gjermundshaug. 

Hjelper til med lærlingene

En annen viktig arena for EBA Innlandet, er lærlingene. Byggopp er EBAs opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk. Deres rolle er å være en støttende og rådgivende partner i arbeidet med lærlinger.

– Vi har blant annet et ansvar for at medlemsbedriftene gir den opplæringen lærlingen har krav på. Vi ordner med alt det formelle rundt læreforholdet og kontakten med myndighetene, slik at bedriften kan konsentrere seg om opplæringen, sier Tor-Åge Brekkvassmo, leder for Byggopp Innlandet.

Det betyr blant annet at Byggopp tar seg av kontakten med myndighetene, tegner lærekontrakt og melder lærlingen opp til fag-/svenneprøven.

tor-åge-brekkvassmo

Tor-Åge Brekkvassmo

Leder for Byggopp Innlandet

Kvalitetssikrer opplæringen

– Vi holder også kurs for både lærlingen og fagansvarlige ute i bedriftene, og vi deltar på halvårssamtalene med lærlingene. En viktig måte å kvalitetssikre opplæringen på for både oss som opplæringskontor, lærling og lærebedrift, er dokumentasjonsverktøyet lærlingen loggfører opplæringen sin i, sier Brekkvassmo.

Dersom det oppstår utfordringer i læreforholdet, skal Byggopp være en god diskusjonspartner for både lærlingen og bedriften, og hjelpe til med å løse problemene.

Stor sjanse for jobb

– Profilering av Byggopp og våre medlemsbedrifter ser vi også som en svært viktig oppgave. Vi ønsker å markedsføre våre medlemsbedrifter som de attraktive lærebedriftene de er. Da må vi være synlige i lokalmiljøet, besøke skolene som vi rekrutterer lærlingene fra, delta på messer og bygge gode relasjoner til alle våre samarbeidspartnere, sier Byggopp-lederen.

– Det er viktig at vi også er tidlig ute med å markedsføre lærlingordningen og bedriftene våre til elever før de skal velge videregående skole. Vi markedsfører yrkesfag for alle de mulighetene det gir, sier Brekkvassmo.

– Byggopp er et typisk bransjekontor og Byggopp-fellesskapet er flinke til å dele kompetanse og erfaringer til det beste for våre lærlinger. Alle våre medlemsbedrifter er dedikerte til bygg- og anleggsbransjen. Og i tillegg har vi EBA som den største bransjeforeningen til BNL i ryggen. Alt dette ser jeg som en stor styrke. Vi har plass til flere medlemmer, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som ønsker å være med på laget til Byggopp Innlandet, avslutter en engasjert Brekkvassmo.

Rangdi Wetterhus Krogstad

Daglig leder, EBA Innlandet

Fakta

– Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

– 250 medlemsbedrifter med tilsammen 25.000 ansatte er tilsluttet EBA. Det gjør EBA til den største bransjeforeningen i BNL.

– EBA har 9 lokalavdelinger i hele landet, blant annet i Innlandet.

– Byggopp er EBAs opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk med 110 lærlinger.

Av Marte Frimand

Next article