Skip to main content
Home » Vårt vann » Vannløft i utviklingspolitikken
vannmangel

Vannløft i utviklingspolitikken

Aksel Jacobsen
Aksel Jacobsen
Statssekretær Aksel Jacobsen fikk prøve seg som vannbærer, da han åpnet markeringen av verdens vanndag 22. mars. Foto: Eskild G. Berge, NIVA

I fjor var det like før Cape Town i Sør-Afrika gikk tom for vann. Samtidig er målet til FN at alle skal ha tilgang på rent drikkevann innen 2030.

Av jordens befolkning mangler tre av ti tilgang på trygt drikkevann, noe som går utover helse, utdanning og livskvalitet. Sør for Sahara må 17 millioner mennesker gå minst 30 minutter hver dag for å hente vann, kanskje flere ganger om dagen.

– Vann er selve livsgrunnlaget for mennesker, og en av de grunnleggende forutsetningene for utvikling. Konsekvensene av vannmangel er store. 850 000 mennesker dør hvert år på grunn av sykdommer forårsaket av dårlige vann- og sanitærforhold. Å nå målet om at alle skal ha tilgang til nødvendige vann- og sanitærtjenester er en utfordrende, men avgjørende viktig jobb, sa statssekretær i utenriksdepartementet Aksel Jacobsen da han åpnet markeringen av verdens vanndag 22. mars.

En viktig bekymring

Bakteppet for årets markering var FNs mål mot 2030, om å sikre rent vann og gode sanitærforhold til hele jordens befolkning. Statssekretæren løftet fram blant annet Kirkens Nødhjelps store arbeid på området.

– Norges hovedinnsats for økt tilgang til vann og sanitær skjer gjennom vår humanitære innsats. Våre største samarbeidspartnere på dette området er UNICEF og Kirkens Nødhjelp. Vårt mål er å bidra til at vi når bærekraftsmålene innen 2030, også vann- og sanitærmålet. Dette kan bare gjøres gjennom samarbeid og partnerskap.

I fjor gikk Cape Town nesten tom for vann, etter tre år med tørke for byen med nærmere fire millioner innbyggere. Klimaendringene var en av de viktigste bekymringene konstituert generalsekretær i Kirkens nødhjelp Lisa Sivertsen trakk frem under markeringen:

– Enkelte regioner vil få for mye vann, mens andre får for lite. Klimaendringene har fått, og vil få flere dramatiske konsekvenser for millioner av mennesker, og det er verdens fattigste som vil bli hardest rammet.

Problem med forurensing

En av de andre store utfordringene for vannhåndteringen i verden, er forurensing. I følge FN er det flere mennesker som hvert år dør av forurenset vann, enn som dør i ulike voldshandlinger inkludert krig. Victor Reza studerer Utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og skriver oppgave om store utfordringer i sitt hjemland Colombia:

– Elven Magdalena renner gjennom fler store byer, og blir brukt for å dumpe urenset kloakk og søppel. Samtidig er den drikkevann for folk lenger nedover løpet.

Reza sier kunnskapen og engasjementet om forurensingen er lav blant befolkingen, og løsningene uteblir. Han tror lite skjer, blant annet fordi folk ikke bryr seg:

– De fleste nordmenn er opptatt av miljøet og er klar over utfordringene med forurensing. Det samme engasjementet finner du ikke i Colombia, og politikerne bryr seg ikke mye om problemstillingen.

I kloakk finnes det også ressurser, i form av blant annet biogass og gjødsel. Reza fremhever at disse inntil videre forblir ubrukte.

avatar

Victor Reza

Studerer Utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås

Fakta

– 2.1 milliarder mennesker mangler tilgang til rent og sikkert drikkevann
– 4.5 milliarder mennesker mangler tilgang på trygge sanitærtjenester
– Knapphet på vann berører 4 av 10 personer i verden
– Landbruk står for 70% av det globale vannuttaket

Kilde: FN

Next article