Skip to main content
Home » Vårt vann » Vann redder liv
vannmangel

Vann redder liv

Howa
Howa
12 år gamle Hawo måtte flykte fra hjemmet sitt på grunn av tørken i Somalia. Én av ti i verden har ikke trygg tilgang på rent vann. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Ingen mennesker kan leve uten vann. Det finnes nok ferskvann til alle på jorda. Likevel mangler én av ti mennesker tilgang på rent vann.

Akkurat nå har over en million mennesker sør i Afrika behov for humanitær hjelp etter syklonen Idai. Og for mange av disse er tilgangen til rent vann første prioritet. Store flommer har oversvømt byer og jorder, så rent vann er ikke å finne. Og med forurenset vann bryter det fort ut sykdommer som kolera og diaré, som i sårbare situasjoner kan være livstruende.

12 år gamle Hawo bor i et telt i en leir for internt fordrevne i Somalia. Familien hennes, og dyrene deres, levde som nomader ute på landet. Men etter flere år med tørke, så de at omgivelsene deres litt etter litt ble til ørken. Dyrene døde av sult, og familien måtte flykte inn til nærmeste by der de nå bor i en leir. Kirkens Nødhjelp lager sikre vannkilder til mennesker i både Malawi og Somalia.

Én av ti uten rent vann

Hvert år dør millioner av mennesker, de fleste barn, på grunn av sykdommer relatert til manglende tilgang på rent vann eller dårlige hygieniske forhold. Mangel på rent vann kan også føre til matmangel, eller hindre at du får jobb eller utdanning.

I dag er det over 800 millioner mennesker i verden som må gå langt for å hente vann, og som må vente lenge ved forurensede vannkilder. De fleste som henter vann på denne måten er kvinner og barn. I tillegg må fattige familier bruke en stor del av deres inntekter på rent drikkevann. Disse problemene setter folk i fare for sykdommer, de går glipp av jobb og skole fordi de må bruke tiden på å hente vann, og de har dårlig sikkerhet rundt vannkildene.

Samtidig vet vi at klimaendringene gjør det vanskeligere for mennesker å få tilgang på rent vann, blant annet på grunn av at flom og tørke blir mer vanlig. Det er ventet at én av fire mennesker vil bo i et land som har mangel på rent vann i 2050.

Flykter fra klima

Klimaendringene har allerede fått enorme konsekvenser for mennesker mange steder i verden. I Puntland i Somalia, har regnet uteblitt i fire år. Der er det nå store leire for internt fordrevne, der folk har flyktet fra tørke og konflikt. Alle i leirene har mistet dyrene som de levde av, og alt de har igjen er det de står og går i.

I leirene i Somalia har Kirkens Nødhjelp boret brønner som forsyner vann til store deler av befolkningen der. De fleste av de vi har snakket med i leirene har mistet et barn eller familiemedlemmer, på grunn av situasjonen.

Disse menneskene er klimafordrevne, og FN anslår at det er i underkant av en million klimafordrevne i Somalia. De har blitt nødt til å flytte fra hjemmene sine på grunn av tørke, for de ikke ville ha overlevd der de bodde.

Slike situasjoner vil oppstå mange flere steder på samme tid, etter hvert som jorden blir varmere. Mange flere vil bli nødt til å flytte fra hjemmene sine på grunn av tørke eller flom, noe som kan skape nye flyktningstrømmer, og også nye former for konflikter.

Alle skal ha rent vann

I 2000 ble FN enige om å halvere andelen mennesker i verden uten sikker tilgang på rent vann og grunnleggende sanitærforhold, før 2015. I 2010 nådde verden dette målet, etter at myndigheter, private givere og sivilsamfunn satte i gang en stor innsats av tid og ressurser for å nå det.

Men selv om verden har kommet langt med å sikre ren og sikker tilgang på vann til mange, er én av ti i verden fremdeles uten tilgang på rent vann og grunnleggende sanitærforhold. Dette er over 800 millioner mennesker som til stadighet er utsatt for sykdommer og ulemper.

Innen 2030 har FN mål om at alle i verden skal ha tilgang til rent og rimelig vann. Vi i kirkens Nødhjelp gjør alt vi kan for å nå dette målet. Både på lang sikt, og når katastrofen rammer, slik som sør i Afrika akkurat nå. I katastrofer over hele verden er Kirkens Nødhjelp en av aktørene som har best kompetanse på vannrensesystemer og sanitærsystemer i krevende omgivelser.

Av Kirkens Nødhjelp

Next article