Skip to main content
Home » Vårt vann » Trygt drikkevann starter i vannkilden
Vårt vann

Trygt drikkevann starter i vannkilden

Skilting og inngjerding av drikkevannskilde er et viktig og godt tiltak for å unngå forurensning. Foto: Anders Bekkelund, Mattilsynet

Klimaendringer og menneskelig aktivitet kan påvirke drikkevannskildene våre. Tiltak som beskytter drikkevannet der det blir tatt ut, er derfor både nødvendig og fornuftig.

Vann i naturen er under press. Utnyttelse av tidligere uberørte områder gjør at vannkilder blir utsatt for nye eller alvorligere påvirkninger. Nye fritidsboliger og veier krever ofte større inngrep enn tidligere. Vi blir også stadig flere, og ferdsel av folk rundt vannkildene øker mange steder. De siste årene har vi hatt episoder med tørke, frost eller store nedbørsmengder som har satt vannforsyningen på prøve. Beskyttelse av vannkilder er en måte å møte utfordringene på.

Utfordringer også i Norge

Drikkevannsforsyningen i Norge er relativt robust, men har også sine utfordringer. De siste årene har det vært snakket mye om gamle vannrør. For å få drikkevannet fram til forbrukeren må rørene være i god stand. Det er de ikke alltid. Samtidig er Mattilsynet opptatt av at vi løfter blikket. For å sikre godt og trygt drikkevann til alle, hele tiden, må vi tenke helhetlig. Drikkevannet starter med kilden, der vannet blir tatt ut. De fleste større vannverk i Norge bruker overflatevann, som er utsatt for forurensning. Nesten 90 prosent av oss får drikkevann fra overflaten. Grunnvann er som regel bedre beskyttet, men også det kan bli forurenset. Det er viktig at alle som leverer drikkevann vurderer om vannkilden må beskyttes. Restriksjoner på ferdsel og utbygging kan være effektive veier til målet.

Alle må gjøre sitt

Det er kommunene som er ansvarlig for å regulere områdene rundt drikkevannskildene. Mattilsynet sin rolle er tilsyn med drikkevannsforsyningen. I 2022 skal vi se spesielt på beskyttelse av kilder. I tillegg jobber Mattilsynet med innspill i alle plansaker det kan tenkes at drikkevannet blir påvirket. Hver især kan vi også gi et lite bidrag. Når vi ferdes i skog og mark og ser skilt og gjerder rundt drikkevannskilder, skal vi respektere disse. Slik kan vi gjøre vårt for å unngå uønsket aktivitet i nærheten av drikkevannskilden. Da kan du føle deg litt sikrere på at drikkevannet er trygt neste gang du tar et glass vann fra krana hjemme.

Av Anders Bekkelund, seniorrådgiver i Mattilsynet

Next article