Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Ny fagskoleutdanning: Sirkulærdisponering av vann
Sponset

I år startet Norges grønne fagskole – Vea opp studiet «Sirkulær disponering av vann». Det er den første utdanningen i Norge i sitt slag der vann som ressurs er det bærende elementet i studiet.

Vi har enorme vannmengder i Norge, mye nedbør er som regel et større problem enn tørke. Samtidig er tilgangen til rent vann en voksende utfordring også her. Kombinasjonen urbanisering og et økt og endret nedbørsmønster krever nye løsninger, blant annet fra kommunene. I bærekraftsammenheng er vann en bærende faktor.

magnus-nyheim

Magnus Nyheim

Faglærer på studiet

Foto: Dorte Finstad

På tvers av land og fag

Ny kunnskap og nye samarbeidsformer er forutsetninger for å løse dagens og morgendagens utfordring knyttet til vann, i Norge og internasjonalt. Tverrfaglig samarbeid er vesentlig ved planlegging og utførelse av sirkulære vannhåndteringstiltak. Derfor er utdanningen ved Norges grønne fagskole – Vea, utviklet som en del av et internasjonalt prosjekt og i samarbeid med Nordisk Håndverksforum, Rørentreprenørene Norge, organisasjonen for Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Utdanningen er rettet mot anleggsgartnere, anleggsmaskinførere, anleggsrørleggere, vei- og anleggsfagarbeidere, samt rørleggere. Målet er blant annet å utdanne dyktige, ettertraktede og miljøbevisste yrkesutøvere innen grønne yrkesfag. I tillegg er det tilrettelagt for at de tre bransjene skal lære av og med hverandre, for sammen å bidra til å arbeide frem tverrfaglige løsninger.

Vann som ressurs

God vanndisponering er god økonomi, og en forutsetning for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Hele syv av FNs 17 bærekraftsmål er integrert i utdanningen. Undervisningen er et deltidsstudium over ett år med en kombinasjon av nettbasert arbeid, syv samlinger på Vea og et fordypningsprosjekt. For mer informasjon om studiet og skolen, se www.vea-fs.no

Studiet er internasjonalt forankret

Hanse-Parlament er et nettverk for utdanning og utvikling, etablert i 1994. Det består av 150 håndverks- og småbedriftsorganisasjoner og 20 universitets- og utdanningstilbydere i 11 land rundt Østersjøen og på kontinentet. Nettverket er non-profit. WWW&CE er finansiert av EUs Erasmus+. Fra norsk side deltar Norges grønne fagskole – Vea, Rørentreprenørene Norge, Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Fakta om utdanningen

  • Omfang: 30 studiepoeng
  • Deltid over 1 år
  • Samlinger: 7 samlinger á 3 dager
  • Søknadsfrist: 15.april 2021
  • Studiestart: Høst 2021  

Norges grønne fagskole – Vea, er den eneste fagskole som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne yrkesfag i Norge. Her finner du studier som anleggsgartnertekniker, sirkulær disponering av vann, anleggsledelse, hageplanlegging, grøntanleggsforvaltning, gartner med antikvarisk kompetanse, grønn helse, grønt levende interiør, botanisk design og ledelse, experimental expressions with plant materials og interiør. Alle studiene på Vea er deltidsstudier og kan kombineres med jobb og familieliv.

Av Inger Anita Merkesdal, fagjournalist i Vannfakta og student på Sirkulær disponering av vann.

Next article