Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Miljøvennlige renseanlegg for fremtidens utfordringer
Sponset

Klimaendringene vi nå ser, påvirker vannkvaliteten vår ved at styrtregn transporterer materialer inn i råvannet. Dette gir både farge på drikkevannet vårt, og gjør det vanskeligere å lage et trygt drikkevann. Gode renseanlegg er viktigere enn noen gang.

– Tidligere var sur nedbør det største problemet for drikkevannet vårt. I dag er det økt nedbør og økt temperatur, sier Jakob Gjevre, teknisk leder drikkevann ved Nordic Water Products.

– Ved ekstreme mengder nedbør, vil vannet vaske opp jordpartikler og annet smuss som det drar med seg ned i drikkevannskilden. Dette gir farge på vannet, og det vil vi ikke ha i springen. De siste 20 årene har det vært et gradvis stigende fargetall på norsk drikkevann, sier han.

Jakob Gjevre

Teknisk leder drikkevann ved Nordic Water Products

Økt fare for bakterier og virus

I tillegg gir høyt fargetall noen ekstra utfordringer når vannet skal renses. Gjevre forteller at det er vanlig å bruke UV-aggregater for å desinfisere vannet.

– Da lyser man på vannet med UV-lys. Hvis det er farge på vannet, får man dårligere effekt av lyset. Det gir større sjanse for uønskede bakterier og virus, sier han, og legger til at måten å løse det på er å tilsette et fellingsmiddel. Middelet vil gjøre at fargepartiklene klumper seg sammen og fanges i sandfilteret.

Krever lite vedlikehold

Det er nettopp sandfilter Nordic Water bruker i sine renseanlegg. Nordic Water har tusenvis av anlegg med DynaSand over hele verden, og 50 av disse i norske kommuner. De leverer alt fra små anlegg med ett lite filter til store anlegg med 24 filtre eller flere. DynaSand er et kontinuerlig spylende sandfilter som krever lite vedlikehold. Sanden er natursand hentet fra sandtak.

– Hvert filter er en stor tank med en diameter på 2,5 meter, høyde på seks meter og inneholder 19 tonn med sand. Tankene inneholder ingen bevegelige deler, det er bare sand og vann som beveger seg, forklarer Gjevre.

Stabil vanntilførsel

Et kontinuerlig spylende filter krever mindre tilstedeværelse av driftspersonell, enn et tilbakespylt filter. Ved sistnevnte må man stoppe renseprosessen med jevne mellomrom for å vaske filteret. Et kontinuerlig filter blir spylt hele tiden.

– DynaSand-filtre, har en kontinuerlig drift som skaper stabil vanntilførsel til abonnentene. Renseprosessen er enkel og stabil, selv med varierende fargetall, sier Gjevre.

– Et viktig element når man starter opp er å ha god kommunikasjon med kunden, så man kan optimalisere prosessen. Det er viktig at kunden vet selv når de skal styre vannmengden inn på riktig antall filtre, legger daglig leder Anniken Alsos til.

Litlås vannverk

Varierende fargetall var noe Gjevre og hans kolleger fikk bryne seg på sommeren 2019. Renseanlegget i Litlås vannverk i Alver kommune, har vært i drift siden januar 2019. Råvannet i Litlås har høyere fargetall enn de fleste andre steder i Norge. Ved de fleste vannverk i Norge ligger fargetallet på under 50. På Litlås ligger det som regel mellom 75 og 100.

– Sommeren 2019 var kilden blitt tappet ned for mye ved en feiltakelse. Så kom det et styrtregn på sensommeren, som førte til at fargetallet steg helt opp til nesten 150 på bare tre dager, forteller Gjevre.

– Da var det utfordrende å holde filtrene i gang, men vi leverte rent drikkevann hele tiden. Det betyr at anleggene våre virker etter hensikten, selv i ekstra utfordrende situasjoner. I tillegg lærte vi utrolig mye som vi har tatt med oss videre, sier han.

Av Marte Frimand

Next article