Home » Fremtidens vann og avløp » Hvordan kan havet reddes for plast?
vårt vann

Hvordan kan havet reddes for plast?

Opptil 94 prosent av all plast som kommer ut i havet ender opp på havbunnen. Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Det aller viktigste vi gjør er å stenge plastkrana som står og renner ny plast ut i havet hver eneste dag. Sånn rundt 21 900 tonn plast pr dag – 365 dager i året.

Fredrik Myhre

Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond

Uten å stanse ny plast fra å ende opp i havet, klarer vi ikke å redde dyrelivet her i det store blå fra det stadig voksende «plastmonsteret». Misforstå meg rett, å rydde plast på strender og ellers i naturen er viktig – utrolig viktig – både for å kartlegge kildene til forsøplingen, for å ta bort de enorme mengdene som allerede finnes i naturen og samtidig for å skape bevissthet rundt hvor stort problemet faktisk er. Men hvis vi ikke klarer å stenge plastkrana på land, så kan vi rydde og rydde til vi ser «mannen med ljåen» – i en kamp vi er dømt til å tape. Det havner nemlig mye mer plast i havet hvert år enn det vi klarer å rydde – selv her hjemme i Norge.

Ta ansvar for plasten

Hva trengs så for å stanse krana blir da neste spørsmål? Og for en stor del av svaret så skal jeg bruke et ord som kommunikasjonsavdelingen hos oss i WWF Verdens naturfond tidligere fikk fnatt av å bruke «produsentansvarsordning».

Med produsentansvar mener jeg at de som produserer plast må få ansvaret for plasten gjennom hele dens levetid. Dette betyr at vi må innføre krav om at alle plastprodusenter må opplyse om:

• Hva slags plast det er som er produsert.
• Hva som er riktig bruk av plasten.
• Hva som er riktig avfallshåndtering av plasten.
• Hvilke konsekvenser det får for naturen dersom plasten kommer på avveie underveis.

Denne opplysningen må gis videre for hvert ledd som kjøper plasten. Og nå helt ned til deg og meg som sluttforbruker.

Også bør det være sånn at dersom det ikke finnes noe måter i dag å ta vare på plasten produsentene lager, jo så må produsentene selv være med på å utvikle avfallsordninger for dette – gjerne i samarbeid med andre. Og gjerne gjennom å gi plasten en større verdi i form av for eksempel panteordninger. For både gjenbruksgraden og resirkuleringsgraden må opp. Mye opp. Og det bør det også bli krav om. Med slike krav vil produsentene måtte bli mye flinkere til å tenke design for gjenbruk og resirkulering – og ikke bare at det de lager skal brennes etterpå.  

Må redusere mengden

For midt oppi dette så er det viktig å huske på at plasten i seg selv ikke er en styggedom. Plast er et fantastisk produkt som har mange egenskaper som samfunnet vårt trenger til mangt og mye. Men vi bruker for mye av den, ofte helt unødvendig. Så mengden må reduseres.

Norge er i en unik posisjon til å kunne innføre et krav om produsentansvar for alle plastprodusenter – og å lage en businessmodell av det som andre land kan følge etter. Verden skriker etter løsninger på plastproblemet. Norge kan gi dem det. Ved å gi plastprodusentene ansvaret for plasten de produserer. Det er ingen skummel idé, men heller en god anledning til å la norsk innovasjon i plastindustrien bidra til globale løsninger og klingende mynt i kassa. Et mer plastfritt hav vil det også bli.

Av: Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond

Neste artikkel