Skip to main content
Home » Vårt vann » Gjør vannstyring lekende lett
Sponset

DHI låner et blikk til spillverdenen når de utvikler Future City Flow: Verktøyet som gir verdifull beslutningsstøtte i møte med økende overvanns-problematikk.

Urbanisering og fortetting av byrom er en megatrend. Klimaendringene gir økt hyppighet av korte, voldsomme regnskyll. I tillegg har vi et aldrende avløpsnett, hvor kapasitetsproblemene bokstavelig talt kommer opp i dagen. Avanserte modeller for historiske data og prediksjoner av fremtidsscenarioer har eksistert i mange år – utfordringen er at de er svært komplekse å bruke. For å senke terskelen har DHI utviklet Future City Flow.

– Mantraet er å gjøre avanserte løsninger tilgjengelige for de som ikke er eksperter, sier Christian Almestad, avdelingsleder for Urbane vannressurser i DHI Norge.

Christian Almestad

Avdelingsleder for Urbane vannressurser i DHI Norge

Dataspillverdenen, med motiverende læring, forståelige grafiske fremstillinger og visualisering av resultater, har vært en inspirasjon under utvikling av Future City Flow.

Pilotprosjekter i Oslo

I Norge er Veas og Bekkelaget renseanlegg piloter. Anleggene renser til sammen avløpsvann for over en million innbyggere. Snart har vi for siste gang lest at Sørenga er stengt på grunn av vannkvaliteten. Det er i hvert fall målet for DHI.

Oslo preges av et gammelt avløpssystem som kombinerer regnvann fra kummer med avløp fra bebyggelse. Ved kraftig regnvær blir kapasiteten i avløpssystemet sprengt og overløpet – fortynnet kloakk – strømmer ut av nødlukene, og forbi Sørenga.

Future City Flow simulerer belastning på avløpsnettet basert på værprognoser flere dager frem. Prognosene, som oppdateres en gang i timen, omregnes til mengde vann, og smertepunkter avsløres. Verktøyet leverer også forslag til styring av vannmengden. På sikt kan det også utføre styringen uten at mennesker er involvert.

– I sommer har Göteborg testet å la systemet kjøre på full automatikk. Tilbakemeldingene er svært positive, forteller Lars-Göran Gustafsson, administrerende direktør i DHI Sverige.

Lars-Göran Gustafsson

Administrerende direktør i DHI Sverige

Skreddersøm

Modulene tilpasses de enkelte kommuner, og gir beslutningsgrunnlag for styring av avløpsnettet og fremtidige investeringer. 

– I Sverige er det flere eksempler på at omfattende utbygginger av avløpsnettet er forkastet. Planleggingsmodulen har pekt på løsninger som optimaliserer den eksisterende infrastrukturen, slik at nybygg er overflødige, sier Almestad.  

Det er en egen modul for strategisk byplanlegging. Med riktig plassering vil grøntområder, vegetasjon og åpne vannveier ta unna styrtregn og avlaste vannsystemene. Som bonus får man et hyggelig og trygt bymiljø. 

– Future City Flow vil synliggjøre de beste lokale overvannsdisponeringstiltakene (LOD). Det kan være alt fra grønne tak til riktig utformede skateparker. Slik legger man til rette både for befolkningsvekst og miljøet, sier Almestad. 

En verdensnyhet

– Vi er i sluttspurten med å utvikle optimeringsrutiner med hjelp av AI – kunstig intelligens – for byplanlegging og investeringsbeslutninger. Tanken er at kommunen kan legge inn investeringsbudsjettet for for eksempel de neste ti årene, og hvilke oppgaver som er mest presserende. Modulen kjører beregninger dag og natt i noen døgn, før den presenterer de løsningene som er mest kostnadseffektive. Modulen blir lansert om en måned, forteller en begeistret Gustafsson.

Fakta

DHI ble etablert i 1964. Selskapet jobber med komplekse problemstillinger innen urbant vannmiljø, i elver, reservoarer, langs kystlinjen, enkelt sagt: Hva som helst som har med vann å gjøre.

Selskapet har erfaring fra over 140 land. I Norge har bedriften kontorer i Oslo og Trondheim. 

NVE er i disse dager i sluttspurten med å utarbeide en egen bransjeveileder for å håndtere overvann i kommunene. DHI er en del av ekspertpanelet NVE støtter seg til.

Les mer her!

Av Jeanette Høie

Next article