Skip to main content
Home » Vårt vann » Dette kan være revolusjonerende teknologi for slamhåndtering
Sponset

Det svenske firmaet Elajo har utviklet en ny metode for å avvanne slam ved frysetørking.

Teknologien kalt Freeze Dry Unit skal kunne benyttes på de fleste typer slam, enten det kommer fra kloakkrenseanlegg, papirfabrikker, eller som biogass-slam fra matindustrien osv.

Hvordan fungerer denne teknologien i praksis?

– Freeze Dry Unit virker ved at slammet går gjennom en kontrollert prosess med frysning, tining og tørking, og med en ny metode er det mulig å oppnå en tørrhetsgrad (TS) på opp mot 95 prosent, sier Stefan Ekstrand, administrerende direktør i Elajo.

Teknologien er basert på luftkjøling fra en kontinuerlig frysekompressor. Deretter tørkes slammet til en tørrhetsgrad på mellom 30 og 95 prosent, avhengig av hva som kreves.

Tørrhetsgraden kan endres dynamisk etter kunden sine behov, og endres avhengig av nåværende og fremtidige avsetningsmuligheter. Prosessen har i tillegg et relativt lavt energibehov sammenlignet med eksisterende metoder på markedet. Freeze Dry Unit bruker mindre enn ti prosent av hva eksisterende systemer gjør – kun 20-50kWh per kubikkmeter vann, noe som er et veldig stort skritt mot å oppnå gevinst av gjenvinningen av slammets verdifulle næringsstoffer.

– Freeze Dry Unit er en løsning som kan brukes både med eller uten polymer. Det gjør at den kan kobles på før eller etter avvanning. Etter det vi vet er Freeze Dry Unit en unik teknologi i og med at den kan avvanne ett slam. De fleste av dagens løsninger krever tilsetning av polymerer. Vi har utviklet en metode som fungerer godt selv om slammet skulle inneholde polymerer, opplyser Ekstrand. 

Videre forklarer han at denne metoden fungerer helt uten polymerer eller andre kjemikalier, noe som gjør sluttproduktet mer miljøvennlig.
Freeze Dry Unit er en revolusjonerende oppfinnelse som vil gjøre det mulig å ta vare på næringsstoffene i slammet, og også muliggjøre en sirkulær vannrengjøringsprosess.

Internasjonal interesse

Selskapet har holdt utviklingen av Freeze Dry Unit hemmelig i to år. For noen uker siden offentliggjorde de teknologien under Aquatech-messen i Amsterdam.

– Responsen har vært overveldende. Vi møter stor internasjonal interesse for vår innovasjon fra alle verdenshjørner.

Vi ser også stor interesse fra Norge der det pågår konkrete diskusjoner, sier Ekstrand.

Hva er planene for selskapet for tiden fremover?

– Vi kommer til å velge våre første kunder med omhu, slik at vi kan tilrettelegge for en sunn framgang. Det er viktig å ha bransjen med seg for å lykkes.

Han påpeker at å være en deltaker i VA-anleggene i Norge er ekstremt interessant.

– Freeze Dry Unit kan dessuten også være en god løsning for slamhåndtetingen for hele den norske fiskeindustrien. Hvis alt går etter planen vil vi teste SLAM fra norsk fiskeindustri i løpet av Q1, sier han.

En ressurs for fremtiden

Slam er en viktig ressurs, og ikke et problem, hevder Ekstrand, og forklarer at det her finnes et stort potensial for fornuftig bruk av restslammet, som de fleste VA-anleggene ønsker å utvikle videre.

– Det blir viktig å utrede hvordan vi kan bruke slammet videre til husdyrgjødsel, skape biogass, og jordforbedring for eksempel. I tillegg har du slam som kommer fra nye områder som fiskeoppdrett, og mat som vi ønsker å gjenbruke og kanskje få inn i en sirkulær biologisk prosess.

Dette er en stor utfordring, påpeker han, men her kan Freeze Dry Unit spille en viktig rolle i tiden fremover.

Les mer på FreezeDryUnit.se

Next article