Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » DataHub – storsatsningen bidrar til gunstig datalagring og fagrapportering for VA-Norge
Sponset

Utfordringen er kjent. Innsamling av data knyttet til vannets kvalitet, hele veien fra råvann til avløpsvann og slam, er ofte både kompleks og kostbar for aktørene innen kommunalteknikk, vann og avløp. 

Dette er årsaken til at Gurusoft AS bestemte seg for å lage en totalløsning for innsamling av virksomhetsdata, kalt «Gurusoft dataHub». På denne måten kan VA-bransjen slippe unna kostbare systemer som vil kreve store konsulentoppdrag.

Løsningen er allerede iverksatt, og med utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge i ryggen, kan prosjektet videreutvikles ytterligere.

Forenklet og standardisert datainnsamling

– Vår ambisjon med løsningen er å gjøre datahub-konseptet både tilgjengelig og kommersielt for en bransje som helt åpenbart har behov for forenklet og standardisert datainnsamling, sier Trygve Larsen, styreleder og initiativtaker i Gurusoft.

trygve-larsen

Trygve Larsen

Styreleder og initiativtaker, Gurusoft

– Vi snakker her om en dataskyløsning som vil levere på tre essensielle områder. Datainnsamling med standardiserte grensesnitt, Big Data som behandles for bruk i fagmiljøene innen kommunal sektor, og ikke minst, ferdigutviklede rapportløsninger som forenkler det totale rapporteringsarbeidet, fortsetter Larsen.

Dataene som løsningen vil kunne hente ut varierer i takt med brukernes behov, og genereres fra kjernesystemer som driftskontrollsystemer, laboratoriesystemer, PLS’er, Elhub, IoT-komponenter og lignende.

– Vi har allerede mange kommuner som bruker systemet, og flere pilotkommuner som tester nye funksjoner ved løsningen. Dette er kommuner i ulike størrelser, som allerede har erfaring med våre eksisterende rapportløsninger for vann og avløp.

Rapportløsningene som refereres til er selve kjernevirksomheten til Gurusoft. Med en sofistikert programvare i bunnen, leverer nemlig foretaket med hovedbase i Sandefjord, skybaserte bransjeløsninger til kommuner over hele landet.

Gurusoft data-hub er allerede iverksatt, og med utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge i ryggen, kan prosjektet videreutvikles ytterligere.

Et komplett tilbud

– Vi har et nokså komplett tilbud til bransjen. Med vår løsning kan for eksempel årlig myndighetsrapportering som MATS og KOSTRA (fylkesmann) forenkles. Her automatiserer vi nemlig prosessen med mottak og innregistrering av analyseresultater fra laboratoriet, gjennom Gurusoft Lab2Report, sier Larsen.

Lab2Report er en løsning som overfører labanalyser straks de er ferdig analysert på laboratoriet.

– Her er det også verdt å nevne vår prøveplanmodul. Med helautomatisering får man komplett oversikt over tester, analyser og resultater for drikkevann, avløpsvann og avløpsslam i henhold til gjeldende krav, og egen prøveplan, supplerer han.

I takt med med datahubsatsingen videreutvikles Gurusofts rapportløsninger kontinuerlig.

– Vi har som ambisjon å være VA-bransjens one-stop-shop når det kommer til datainnsamling og rapportering. For oss handler det tross alt om å levere i takt med bransjens behov, og fortsette automatiseringen av kommunalteknisk sektor i Norge, sier Jan Erik Gran, salgssjef i Gurusoft avslutningsvis.

Lyst til å finne ut mer? Klikk her!

Spørsmål?
Trygve Larsen, styreleder Gurusoft
[email protected]

Jan Erik Gran, salgssjef Gurusoft
[email protected]

Av Aurora Skagen Eskedal

Next article