Skip to main content
Home » Vårt vann » AquaZone – godt og sikkert drikkevann på naturlig vis
Sponset

Det er økende krav på dagens drikkevannsanlegg og distribusjonssystemer. Endringene i drikkevannsforskriften i 2017 var tydelig på at drikkevannsbehandling må ha nødvendige hygieniske barrierer og fargefjerning som helt essensielle deler av prosessen. 

– Kommuner søker stadig prosesser som skal være skånsomme for miljøet og gi redusert utslipp og som samtidig oppfyller kravene i forskriftene, sier Jan Munkvold, markedssjef for drikkevann og avløp i Sterner AS.

– Vi ser at det er den fordel å ha prosesser uten bruk av kjemikalier, fordi dette kan gi utfordringer med etterbehandling av avløp og slam.

Sterner har 30 års erfaring med teknologi for rent vann. AquaZone-prosessen står i spissen om dagen, og flere drikkevannsanlegg er under konstruksjon.

– AquaZone er populær både som drikkevannsbehandling og råvannbehandling til fiskeoppdrett på land, forteller Anthony J. Dinning, PhD.

Dinning er vannkvalitetsansvarlig i Sterner AS, og har lang erfaring med forskning på vannkvalitet og renseprosesser. Han har stor tro på AquaZone-prosessen.

– AquaZone tilfredsstiller samtlige krav i drikkevannsforskriften og kan anvendes på vann som har fargetall < 40 mg/l Pt.

Jan Munkvold og Anthony J. Dinning har svært gode erfaringer å vise til med AquaZone anlegg i hele Norge. Foto: Sterner

Prosessen

Prosessen består av følgende rensetrinn:

1. Ozondosering

Vannet ozoneres i en kontakttank via et ozonaggregat. Her blir humus eller normal organisk material (NOM), spaltet opp av ozon. Disse mindre molekylene blir løst i vannet som dermed får mye klarere farge og friskere smak. Ozonering gir en betydelig hygienisering av vannet.

Etter ozonering blir spaltet humus til mange flere små molekyler som er vannløselig og biologisk nedbrytbare. Som et resultat har vannet et mye klarere fargetall og forbedret UV-transmisjon. En konsekvens av ozonering er at det nå er frigjort en del næring i vannet i form av karbon. For å unngå at det øker kimtall på distribusjonsnettet og høydebasseng må disse fjernes. Dette gjøres gjennom et biofilter.

2. Biofiltrering

I biofilteret er det utviklet egen bakteriepopulasjon som «fordøyer» de spaltede NOM-molekylene. Dette skjer sakte over biofiltermedia som har utviklet en biofilm av bakterier som spesifikt utnytter de oksiderte NOM-molekylene.

Biofilteret har, på lik linje med andre filter, et behov for tilbakespyling for å unngå oppbygging av slam i filteret som kan forårsake kanalisering over lengre tid. Men, behovet for tilbakespyling av biofilteret er kun en gang hver 1-2 måneder under fulltids drift. Vannet tilbakespyles med rent vann uten tilsatte kjemikalier. Sammenlignet med vanlig mediafilter som må tilbakespyles hvert døgn er det meget lite avløp og slamproduksjon fra AquaZone-prosessen.

3. Tilbakespylt vann direkte til naturen

Ozon (O3) kan klassifiseres som aktivoksygen. Når ozon tilsettes vannet dannes det som kalles for «radikaler». Disse radikalene er meget reaktive med både seg selv og alt av organisk opphav. Disse reaksjonene skjer ekstremt fort og til slutt dannes det oksygen og vann som slutt-produkter.

Vannet fra tilbakespylingen inneholder ingen skadelige kjemikalier, og kan dermed gå direkte til naturen. Dette gjør hele vannbehandlingsprosessen mye lettere for både eier og for miljøet.

4. Desinfisering før distribusjon og lagring

Til slutt desinfiseres vannet ved bruk av UV-desinfeksjon før vannet trygt kan lagres og distribueres uten konsekvenser.

Sterner har utviklet AquaZone siden år 2000 og ser at prosessen er stabil, rimelig i drift, og gir et meget klart og godt vann!

Av Ida Grønli

Next article