Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Vil sikre gode og riktige vilkår for teknologibedriftene
Teknologihovedstaden

Vil sikre gode og riktige vilkår for teknologibedriftene

Foto: NHO

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse, peker på uforutsigbarhet som en hovedutfordring for trønderske teknologibedrifter. Hun understreker behovet for stabile rammevilkår for at disse bedriftene skal kunne drive innovasjon og bidra til Norges mål om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050.

– Trønderske teknologibedrifter er en nøkkel til å lede Norge inn i en bærekraftig fremtid. Trøndelag har en unik posisjon som et knutepunkt for teknologi. Vi har verdensledende forskningsmiljøer som NTNU og Sintef, som i samarbeid med primærnæringer og industri i regionen sørger for å være i forkant av den teknologisk utvikling» sier Angell Gimse.

Guro Angell Gimse

Regiondirektør i NHO Trøndelag

Forutsigbare rammevilkår

Men veien mot innovasjon er ikke uten hindringer. Gimse påpeker at politisk risiko, som tidligere var et mindre problem i Norge, nå påvirker investeringene. 

– Svingninger i skattepolitikken og innføringen av midlertidige avgifter, som ikke blir fjernet, skaper en uforutsigbarhet som er skadelig for næringslivet, fortsetter Gimse.

Hun uttrykker spesiell bekymring for den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 kroner, som hun mener rammer teknologibedrifter hardt.

Gimse retter en direkte appell til politikerne om å etablere stabile og forutsigbare rammevilkår. 

– Våre bedrifters suksess avhenger av politikere som reduserer politisk risiko og støtter opp om bedriftene. Uforutsigbarhet er en gift for næringslivet, sier hun.

Gimse er også klar på at NHO vil samarbeide med myndighetene i viktige spørsmål for næringslivet.

– NHO står berett til å være en konstruktiv samarbeidspartner i arbeidet for å sikre gode og riktige vilkår for teknologibedriftene.

Next article