Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Utvikler morgendagens Trondheim
Sponset

I Trondheim finner vi et av Norges fremste rådgiver-miljøer for bygg og anlegg, transport, vann, miljø og bærekraft, med en sterk internasjonal kraft i ryggen.

Rambøll er involvert som rådgivere i mange av de spennende utviklingsprosjektene som for tiden pågår i Trøndelag. Et av prosjektene dem er utviklingen av de nye universitetsbygningene til NTNU.

– Her bidrar vi med brorparten av prosjekteringen og forarbeidet for fremtidens campus, noe vi er veldig stolte over. Dette prosjektet passer strategien vår perfekt, som partner for bærekraftig endring. Vi ønsker å komme inn tidlig i prosjektene, slik at vi virkelig kan påvirke med gode klimaløsninger og miljøvennlige løsninger, samtidig som vi skal ivareta alle kvalitetsprinsipper for bærekraftige løsninger. Nå som NTNU Campus-samling har fått midler i statsbudsjettet for 2024, fortsetter vi med spennende oppgaver i prosjektet på nyåret, sier Even Brobak, som er markedssjef for region Midt- og Nord-Norge.

Even Brobak

Markedssjef for region Midt- og Nord-Norge i Rambøll

– I tillegg til NTNU Campus, jobber også våre rådgivere og ingeniører med utviklingen av Norsk havteknologisenter, som har satt seg som mål å bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning innen marin teknikk. Her jobber vi sammen med HENT, Norconsult og Snøhetta, for å utvikle lokaler i verdensklasse, og det største enkeltbygget på Tyholt.

Satser på Trondheim

Rambøll har posisjonert seg for komplekse prosjekter med et bærekraft-perspektiv, og ønsker å bidra til at Trondheim befester seg som landets teknologihovedstad.

For to år siden la selskapet strategien, som partner for bærekraftig endring, som de har støttet seg til gjennom det utfordrende året for bygg og anlegg:

– Strategien gir oss retning og mulighet til å velge prosjekter der vi kan påvirke med bærekraftige løsninger. Da må vi komme tidlig og jobbe med flere fag, som vann, energi, miljø og bygg. Vi er vant til å jobbe sammen, og er gode til å tenke flerfaglig i vår tilnærming. Vi jobber også aktivt ut i markedet, er tett på beslutningstagere, og gjør vårt ytterste for å forstå utfordringene byene våre og samfunnet står overfor i dag. Det innebærer mye arbeid på markedet, men gjør man jobben skikkelig, er det oppdrag å få. Strategien ser ut til å lykkes, fortsetter Brobak.

– Nå har vi en solid ordrebok med mange spennende prosjekter, så vi vil behøve flere kolleger med ny kompetanse i løpet av 2024.

Rambøll, her ved Even Brobak (t.v.) og Ferry Smits (t.h.), er tungt involvert i utviklingen av de nye universitetsbygningene til NTNU. Foto: Rambøll

Bærekraft som drivkraft

Blant flere transportprosjekter Rambøll for tiden er involvert i, trekker rådgivende ingeniør Lise Olsen blant annet frem E6-strekningene Berkåk-Vindåsliene og Ranheim-Værnes.

– I tillegg jobber vi mye for Miljøpakken Trondheim, inkludert gang-, sykkel- og kollektivtiltak, ikke minst Metrobussene, sier hun. Trondheim har nemlig forpliktet seg til at personbiltrafikken ikke skal øke, selv om det blir flere innbyggere i byen, og da må det tenkes gode alternative løsninger, fortsetter Olsen.

Lise Olsen

Rådgivende ingeniør i Rambøll

Rambølls rådgivere er også aktivt med på mange rehabiliteringsprosjekter.  Ferry Smits, som er avdelingssjef for spesialfag-bygg, ser en klar trend for bevaring.

– Den økonomiske situasjonen i landet gjør at fokus rettes mer mot eksisterende bygningsmasse, som gir mening. De siste årene har vi sett en kraftig økning i ombyggings-prosjekter, og større ønske om å ta vare på det eksisterende. Miljøambisjonene er store, og blant prosjektene kan jeg nevne Trondheim Katedralskole, Nye Ladehammeren, Posten Moderne, i tillegg til både Søndre og Nordre gate, som er store ombyggings-prosjekter, blant annet for E.C. Dahls, forklarer han.

Ferry Smits

Avdelingsleder for spesialfag-bygg i Rambøll

– Og så må jeg nevne rehabiliterings-prosjektene for de gamle bryggene langs Kjøpmannsgata, som det er ønskelig å verne. Hvis vi skal påvirke i bærekraftig retning, må vi ruste oss for slike rehabiliteringsprosjekter. Der kan vi gjøre en forskjell, mener Smits.

– Noe av det som gjør oss spesielt egnet til å påta oss komplekse prosjekter, er at vi har et komplett rådgiver-miljø på sentrale lokasjoner i landet, og et stort internasjonalt fagmiljø i ryggen. Rambøll har til sammen over 18 000 eksperter over hele verden, med en hovedtyngde i de nordiske landene.

– Vi jobber også tett sammen med arkitektene i Henning Larsen, som har både sterk arkitektur- og byutviklings-kompetanse. De som arbeider her, søker seg jo hit fordi vi jobber med store, komplekse signalprosjekter, sier Brobak.

Sosialt og utviklende

– Vi må heller ikke glemme at vi i Rambøll i Trondheim, i tillegg til det sterkt faglige, også har et godt sosialt miljø. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag, som arrangerer flere ulike ukentlige treningsøkter for alle ferdighetsnivåer, og er selvskrevne på idrettsfestivalen. Miljø- og mobilitetsgruppa i Rambøll arrangerer blant annet klesbytte-dager, plantebytte-grupper, og legger til rette for sunn reise til jobb, med gode garderobeløsninger og fasiliteter for sykling.

– Det viktigste for dem som begynner her, er nok likevel faglig perfeksjonering, som gir en god plattform for videre vekst, også gjennom Rambøll Academy, legger Ferry Smits til.

Av Jarle Petterson

Next article