Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Trønderske roboter løser avanserte oppgaver til havs
Sponset

OceanTech i Trondheim løser oppgaver innen rengjøring, inspeksjon, modifisering, vedlikehold og erstatning av installasjoner til havs, alt sammen utført av roboter.

Deler av havrommet er svært utilgjengelig. Man har forsøkt med dykkere og ROV-er, men det har ikke vært noen suksess. I stedet har man forsøkt å «regne seg rundt» problemene, som heller ikke har vært vellykket, fordi det har forkortet levetiden for installasjonene.

– Det er grunnen til at vi satser på robuste og robotiserte løsninger, som installeres permanent på fartøy og plattformer, og de tåler bølger, ruskevær og strømninger, forteller teknisk sjef Kristian Ohr.

Kristian Ohr

Teknisk sjef i OceanTech

– Behovet er størst på aldrende installasjoner, spesielt nå som vi får stadig nyere teknologi for å pumpe opp mer olje, som også har skapt et behov for å øke levetiden for installasjonene. Det er det vi nå har gode løsninger for, slik at myndighetene eksempelvis kan godkjenne plattformene for ti-tyve nye år.

Testbasseng

OceanTech utfører også reparasjoner og inspeksjoner utenlands, spesielt i strøk med tøffe værforhold, der det ikke er aktuelt å bruke dykkere eller flytende farkoster, og markedet er stort, med økt press om å verifisere standarden på installasjonene.

Foto: OceanTech

– Her får vi være med på hele prosessen, fra problemstillinger presenteres, der vi diskuterer løsninger. Da benytter vi utstyr vi alt har i verktøykassa, eller designer nytt. Det inkluderer å vurdere hvilket utstyr som må brukes for å komme opptil 20-30 meter under havflaten i allslags vær, forklarer Ohr.

– Alt dette tester vi først med digitale tvillinger og mock-ups, før løsningene bygges. Det settes sammen og prøves ut i testsenteret vårt, med en tørrdokk som fylles med sjøvann. Det gir oss anledning til å teste alt i 1:1-skala. Så langt har vi faktisk ikke bommet én gang på oppdragene.

Alle ressurser in-house

Løsningene til OceanTech lages for å unngå kostbar bruk av ROV, fartøy og mannskap, så vel som kostbare løftefartøy, kraner og dykkere.

– Vi reiser gjerne ut med team på fire til åtte personer med mekanisk og robotisert verktøy, som opereres elektronisk og hydraulisk, gjerne festet til plattform-bein eller rør over vann. Utstyret senkes kontrollert til riktig dybde, der det klypes fast. Fra det festepunktet sendes robotene for å gjøre jobben sin. Vi har også personell som er dyktige tauklatrere, sier Ohr.

– Det begynner gjerne med at kunden tar kontakt om økt levetid for en plattform, eller ønsker gjennomføring av inspeksjon. Da blir første sted å finne en løsning både vi og kunden har tro på. Her hender det at vi involverer forskningsprosjekter, av og til egne, før vi går videre til en konseptfase. På det området har vi mange dyktige folk, både innen mekanisk design, styrings-hydraulikk, elektronikk og kybernetikk, foruten gode designere.

– Vi tester alltid grundig, og alt sammen skjer i Trondheim, men vi er selvfølgelig også med ut til lokasjonene, der vi også utfører arbeidet.

Av Jarle Petterson

Next article