Skip to main content
Home » Teknologihovedstaden » Lager ny, levende bydel på Sluppen
Sponset

Sweco Architects i Trondheim jobber med å utvikle et levende bymiljø, med bærekraft i høysetet.

Som del av Sweco-konsernet trekker Sweco Architects (tidligere TAG) i Trondheim, med sine 25 ansatte, veksler på 21 000 rådgivende arkitekter og ingeniører. På kontoret i Trondheim jobber både landskapsarkitekter, arealplanleggere, interiørarkitekter og arkitekter.

– De fleste prosjektene er tverrfaglige, der flere, tidvis samtlige disipliner er involvert. Spennet i oppdrag er stort, fra storskala områdeutvikling, via interiørkonsepter i restauranter, til detaljprosjektering av boliger, sier arealplanlegger Runar Walberg.

Runar Walberg

Arealplanlegger i Sweco Architects

LøsSluppen

– Det er jo nettopp denne muligheten til å jobbe så variert, som gjør det så inspirerende å jobbe her. Den ene dagen kan jeg sitte og tegne tilbygg til en privatbolig, mens vi neste dag arbeider med å utvikle en ny bydel. Og å se prosjektene oppføres, gir en helt spesiell følelse. Å jobbe i tette team med andre fag, gjør at jeg stadig lærer noe nytt av mine kolleger og deres fag – og omvendt, legger arkitekt Beate Moe Hansen til.

Beate Moe Hansen

Arkitekt i Sweco Architects

Med vinnerforslaget «LøsSluppen» er arkitektkontoret nå, på oppdrag fra R. Kjeldsberg AS, involvert i industriområdet Sluppen, som skal omskapes til et spennende bymiljø, med alt du venter å finne i en levende by.

Vi detaljregulerer en del av den nye bydelen, med boliger, kafeer og restauranter, kontor, gode byrom og frodige uterom, koselige bakgårder, liv og røre. Her ønsker vi at det skal være liv, både på dagtid og om kvelden, så bydelen kan fort bli riktig LøsSluppen, forteller Beate.

Ambisiøs oppdragsgiver

– Det er klart det er en spennende, men også en krevende oppgave vi har stor respekt for. Det er sjelden man får mulighet til å være med å utvikle et slikt område.

Runar understreker at de legger vekt på å bevare områdets egenverdi og identitet. De eksisterende kvalitetene skal forsterkes, inkludert grøntforbindelsene til blant annet Nidelva.

– I dag består området av mye asfalt og gamle industri- og lagerbygg, men det er også mye egenart. Området har mye sterk fargebruk, det er street art og mange spennende ting som skjer, som vi ønsker å ta med oss i fortsettelsen. Det viktigste for oss er å utvikle byområder der det er attraktivt å både arbeide og bo, og som også har sin helt unike identitet, sier han, med støtte fra Beate:

– Vi er så heldige å ha en oppdragsgiver med store ambisjoner, som vi heldigvis har i mange av våre prosjekter. Målet er at vi om mange år, når området er ferdig utviklet, stolt kan vende tilbake og vise frem Sluppen, som vi har vært med på å utvikle, til venner og familie, sier hun.

Bærekraftig byutvikling gjennomsyrer det meste av det vi driver med, og om vi skulle sammenfatte, ville vi trekke frem overvannshåndtering, så vel som mobilitet, med tilrettelegging for sykkel- og kollektivtrafikk, gjenbruk, gode materialvalg og ikke minst sosial bærekraft. Så ja, det er spennende tider, og en givende arbeidsplass, proklamerer de to.

Sweco Architects

Vi skaper rammer for liv og fellesskap.

Av Jarle Petterson

Next article