Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Fleksible bygg er sirkulærøkonomi i praksis
Sponset

Fleksible bygg som kan gjenbrukes er løsningen for stadig flere kunder både i offentlige og private virksomheter.

– Alle våre bygg kan gjenbrukes og flyttes ved behov. Når du leier av oss, tar du del i et sirkulært økonomikonsept ved at bygningen får et nytt liv et annet sted når du ikke lenger trenger det. For oss er det viktig å tenke sirkulært gjennom hele prosessen, sier daglig leder for Adapteo i Norge, Brian Phillips.

Adapteo leverer fleksible bygg til både offentlige og private virksomheter. Byggene kan dekke både kortsiktige og langsiktige behov.

– Pandemien har i sterk grad synliggjort behovet for fleksible løsninger. Adapteo er stolt over å ha vært i stand til å bidra med rask utvikling av skreddersydde lokaler for å øke kapasiteten for testing og vaksinering mot covid-19. Når byggene ikke lenger trengs til dette formålet, pusses de opp og brukes et annet sted, forklarer Brian Philips.

Fleksible bygg fra Adapteo kan skaleres opp, skaleres ned, forandres eller gjenbrukes i løpet av noen uker, alltid med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Les mer her!

Fleksible kontrakter

Et av sykehusene i Oslo fikk tidligere i år overlevert 1550 kvadratmeter med fleksible bygg fra Adapteo.

– Vi brukte bare syv-åtte uker på å sette opp det fleksible bygget. Med en planleggingsfase på to måneder, og deretter en byggefase på ytterligere knapt to måneder, har Adapteo dermed levert et fiks ferdig bygg 1550 kvadratmeter fra planlegging til mål på under fire måneder.

– Dette er fleksible bygg som holder svært høy kvalitet, og de passer perfekt i det nordiske klimaet. Sykehuset leier bygningen på en tiårskontrakt, med opsjon på til sammen fire år i tillegg. Du kan velge mellom å leie, eie eller lease ditt modulære bygg. Kontraktene er med andre ord fleksible også, forklarer Phillips.

Bærekraft

Når leieperioden til en av Adapteo sine fleksible bygg løper ut, blir bygget tatt ned og kan brukes på nytt et annet sted. Over de siste to årene har 1.680 moduler fordelt på cirka 5.100 kvadratmeter blitt avviklet og gjenbrukt i nye bygninger.

– Dette kan for eksempel gjelde en skole som trenger et fleksibelt bygg i en periode mens skolen pusses opp. Deretter flyttes bygget til en annen skole som har samme behov, sier Philips.

Adapteos mål er å være en av de mest bærekraftige selskapene i bygge- og eiendomsbransjen. Resultatet av dette arbeidet ble bekreftet da MSCI nylig økte rangeringen på Adapteo til AA.

– Hovedmaterialet vi bruker er tre, og den industrielle produksjonsprosessen minimerer avfall, sier Philips.

Fakta

Adapteo er et ledende fleksibelt eiendomsselskap i Nord-Europa. Selskapet bygger, leier ut og selger fleksible løsninger for blant annet skoler, barnehager, helse og omsorg, kontorer, bolig og messer. Vi vet at samfunnet vil gå igjennom store endringer i årene som kommer. Men uansett hva som venter oss, mener vi at fleksibilitet er den beste løsningen. Med våre løsninger kan vi bygge om, gjenbruke, skalere opp eller ned på bare noen uker. Dette gjør vi ved å bruke et modulært og sirkulært bygge konsept. Våre bygg kan brukes i noen dager eller på ubestemt tid, alltid tilpasset etter dagens behov. På den måten legger vi til rette for et samfunn med fleksibilitet og tilpasning.

Les mer her!

Tekst: Adapteo

Next article