Skip to main content
Home » Robotisering og Automatisering » Hyperautomasjon – begynnelsen på en hypereffektiv æra
Sponset

Alt som kan automatiseres, bør automatiseres. Det er kongstanken bak hyperautomasjon. Ved å integrere automasjonsteknologier med KI og maskinlæring på én plattform, kan man minimere mengden av manuelle arbeids- og beslutningsprosesser, og skape størst mulig effektivitet og produktivitet hele veien, fra back-end til front-end. Det frigjør menneskelige ressurser til å løse de mer komplekse og abstrakte oppgavene.

Hyperautomasjon er et relativt nytt begrep, og går ett skritt lenger enn tradisjonell programvare-automasjon, der man med RPA (Robotic Process Automation) automatiserer repetitive og tidkrevende administrative oppgaver. Hyperautomasjon handler om å minimere både manuelle arbeids- og beslutningsprosesser som krever innsikt og analyse. Ved å kombinere RPA- og KI-teknologier, får virksomhetene den rette motoren til å automatisere det som tidligere har vært umulig å automatisere, inkludert udokumenterte prosesser og ustrukturert data-input.

Sigurd Eiesland

Senior Account Director, Infor Norge AS

Hva driver hyperautomasjon?

Det er særlig tre faktorer som driver hyperautomasjon. Først og fremst fokuserer virksomheter stadig mer på å maksimere effektivitet og redusere kostnader. Med hyperautomasjon kan virksomhetene strømlinjeforme prosesser, eliminere forsinkelser og optimere ressursbruken – bedre og raskere enn før.

Dernest spiller kommersialiseringen av KI og maskinlæring en vesentlig rolle. Med kunstig intelligens og diverse algoritmer kan man automatisere beslutningsprosesser som krever dypere innsikt og beror på større kompleksitet. KI og ML gjør beslutningsprosessene mer «lean» og nøyaktig.

Til slutt er hyperautomasjon også drevet av de yngre generasjonene. Som digitalt innfødte ønsker – og forventer – de å ha tilgang på effektive og digitale verktøy på arbeidsplassen.

Kjapp Return On Investment

Virksomheter får fort dreis på ROI-en når de skalerer automasjon på tvers av flere komplekse prosesser, slik at de driver ensartet og mer systematisk. De komplekse prosessene kan involvere flere systemer, flere mennesker, og krever ofte at man logger seg inn på forskjellige systemer, for å sluttføre én enkelt forretnings-prossess.

Hvis man har mange papirbaserte workflows, får man også raskt ROI, fordi prosessen med å digitalisere papirdokumenter gir mulighet for å styre alt sentralt, og få nettbasert tilgang på alt. Med KI-basert OCR (Optical Character Recognition) kan ethvert dokument – håndskrevet og uavhengig av språk – bli gjengitt nesten helt nøyaktig digitalt og integrert i en automatisert forretningsprosess.

Foto: Getty Images

Alt på én plattform

Hyperautomasjon er ikke avhengig av én teknologi, men er en kombinasjon av forskjellige verktøy, samlet i én digital motor. De viktigste komponentene er RPA-verktøy, det vil si programvare som automatiserer oppgaveløsing, API-er (Application Programming Interfaces), som gir adgang til firmaets sentrale prosesser, og sikrer sømløs integrering mellom forskjellige systemer, samt KI-/ML-motorer, som bidrar til å analysere og strukturere komplekse beslutningsprosesser.

Et sentralt aspekt som ofte overses, er sikkerhetsteknologier. Mens det anbefales å automatisere, er det vel så viktig å sikre at alle oppgaver løses på en sikker måte, og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

For å lykkes med hyperautomasjon bør man velge en løsning der alle verktøy – RPA, KI/ML og dataintegrering – er samlet på én plattform. På den måten kan man automatisere hele veien, fra back-end til front-end. Med alt på én plattform fordres ingen spesielle forutsetninger eller høye kostnader for å starte innovasjonsreisen. Man kan starte i det små, og eskalere i takt med at man høster erfaringer og ser resultater.

Hva bør du vurdere?

Begynn med «hvorfor». Først og fremst bør du fastslå et klart og overbevisende formål med å velge hyperautomasjon. Dette «hvorfor» må stemme overens med virksomhetens mål, enten det handler om å øke produktiviteten, forbedre driftseffektiviteten eller bli raskere til å treffe mer strategiske beslutninger. Med et tydelig formål blir det mye lettere å måle resultatet.

Integrering. En av de fremste utfordringene oppstår i heterogene miljøer med «multi-clouds» eller mange forskjellige applikasjoner. Når du velger et automatiseringsverktøy, blir integreringsaspekter kritisk. Det siste du ønsker, er et omfattende og dyrt integreringsprosjekt. Derfor er det avgjørende å velge en løsning som leveres med forhånds-innbygde integreringsmuligheter. Det letter implementeringsarbeidet og holder kostnadene nede.

Riktig verktøy. Valg av riktig automatiserings-verktøy er helt avgjørende. Det er viktig å sikre at det valgte verktøyet passer organisasjonens spesifikke krav og behov. Dertil er solid prosjektledelse helt avgjørende for suksess. I stedet for å prøve å automatisere alt på én gang, gjør du klokt i å begynne med en fokusert tilgang, som er rettet spesifikt mot de områdene der behovet er størst.

Vårt svar er Infor Enterprise Automation, en plattformløsning basert på Infor OS, som inkluderer de riktige teknologiene, forhåndsinnbygget innhold og integreringsmuligheter, samt innovasjons-support. Plattformen forbinder back-end-automasjon av systemer (iPaaS), front-ent-automasjon av arbeidsprosesser (RPA) og beslutnings-automasjon (KI/ML), og det er denne kombinasjonen av teknologier som sikrer verdi fra dag én. Med Infor Enterprise Automation kan virksomheter løpende automatisere på tvers av forskjellige applikasjoner – innen- og utenfor Infor CloudSuites – og oppnå forretningsresultater betydelig raskere enn før.

Hyperautomasjon vil booste produktivitet, effektivitet og arbeidsflyt i en grad vi ikke trodde var mulig. De mange udokumenterte prosessene og den udokumenterte data-inputen vil bli satt i system, og teknologiene vil sammen løse oppgaver hypereffektivt. Dermed kan vi, som medarbeidere, jobbe mer intelligent. Det må være måten å sikre bærekraftig arbeidskraft og forretningsdrift på – nå og i fremtiden.

Infor

Av Sigurd Eiesland, Senior Account Director, Infor Norge AS

Next article