Skip to main content
Home » News » Kompetanse for fremtiden: Dette er veien videre for deg med fagbrev
Sponset

I flunkende nye lokaler satser Fagskolen i Agder stort på fleksibel videreutdanning av både nye og erfarne fagfolk. 

Fagskolen i Agder er en innovativ aktør innen fleksibel videreutdanning for både nye og erfarne fagfolk. I moderne lokaler nær Universitetet i Agder tilbys en rekke studieretninger innen tekniske fag, maritime fag, helse- og oppvekstfag, og studiet Veiledning av lærlinger.

Vegard Askeland fra Alver utenfor Bergen, har fagbrev som tømrer og fant veien til Fagskolen i Agder for å øke sin kompetanse innen bygg- og anleggsfaget. Han verdsetter at undervisningen er praktisk orientert og bygger på yrkeserfaring. For ham handler det ikke bare om teori, men om å anvende kunnskapen direkte i praksis.

Med en rekke moderne fasiliteter som høyteknologiske laber og simulatorer, tilbyr Fagskolen en inspirerende læringsarena. Skolen samarbeider tett med arbeidslivet for å sikre at utdanningene er relevante og oppdaterte, med fokus på å møte fremtidens behov, inkludert det grønne skiftet.

Avgjørende kompetanse

For Vegard Askeland, som drømmer om å starte sitt eget byggefirma, er kompetansen han får ved Fagskolen i Agder avgjørende. Han setter pris på den helhetlige forståelsen skolen gir ham for alle trinnene i byggeprosessen.

På Fagskolen i Agder treffer du studenter med lang yrkeserfaring og de som mer nylig har gjennomført fagprøven. Johannes Stol, en ung student fra Karmøy, er et eksempel på dette. Etter å ha fullført matrosfaget fra videregående skole, forfølger han nå drømmen om å bli kaptein på et stort skip.

Foto: Pmsør Brandstudio

Fleksible studiealternativer

Også erfarne fagfolk som Ida Anine Askildsen ser verdien av å videreutdanne seg. Hun tar studiet i Velferdsteknologi på deltid ved siden av jobben i demensomsorgen. For henne handler det om å oppnå spisskompetanse og bli mer attraktiv som arbeidstaker.

Fagskolen i Agder tilbyr fleksible studiealternativer som passer for ulike livssituasjoner, enten det er heltid, deltid eller nettbasert. Dette gjør det mulig for studenter å kombinere studier med jobb og andre forpliktelser. Med et fokus på individuelle behov og gjennomførbarhet, legger skolen til rette for et inkluderende læringsmiljø for alle.

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Agder er en fagskole med et variert fagmiljø. Vi tilbyr studier innen tre hovedretninger: helse og oppvekstfag, maritime fag og tekniske fag. I tillegg tilbyr vi ett studium i veiledning av lærlinger som går på tvers av våre tre hovedretninger. Vi tilbyr studier i vårt nye bygg i Grimstad, noen studier er også tilgjengelig på nett og i Lyngdal.

Next article