Home » Vekst i Agder » Jobber for det grønne skiftet
Sponset

Det rådgivende ingeniørselskapet COWI har kontorer på Sørlandet, men jobber med store prosjekter landet over.

Med rundt 8000 medarbeidere på verdensbasis, er COWI, som også er på plass i Kristiansand og Flekkefjord, et rådgivende ingeniørselskap som jobber på tvers av en rekke disipliner.

– Noe av det som opptar oss aller mest, er å sørge for at vi har svært gode team på prosjektene. Når vi har team som fungerer godt sammen, settes de til prosjekter som passer kompetansen, sier Salrina Christy Andersen, som er distriktssjef ved COWIs kontor i Kristiansand.

Salrina Christy Andersen

Distriktssjef ved COWIs kontor i Kristiansand

– Vi har prosjekter i Agder, men er også involvert i større prosjekter landet rundt, som energigjenvinnings-anlegget på Klemetsrud i Oslo, der vi jobber med forprosjektering av fullskala karbonfangst. Noen av oss jobber med Fornebubanen, Bybanen i Bergen og Stavanger universitetssjukehus, fortsetter hun.

Lokalt og nasjonalt

Det at COWI i Kristiansand også er involvert i Bodø nye lufthavn, viser hvordan konsernet jobber på tvers, selv om det ikke mangler lokale oppgaver.

– Byutviklingsprosjektet i Kristiansand, fra tidlig stadium til byggefase, er et godt eksempel, inkludert mulighetsstudie, reguleringsplaner, tekniske planer og mye mer, forklarer Salrina.

Bjarne Tufte, Teknisk Sjef Kraftnett og Vannkraft hos COWI Kristiansand, forteller at nærvær landet over både muliggjør landsdekkende rekruttering av spesialister, og nærhet til kundene.

Bjarne Tufte

Teknisk Sjef Kraftnett og Vannkraft hos COWI Kristiansand

– Mange av aktivitetene foregår jo ute på anlegg, og da blir jo kort reisevei et poeng, ikke minst i et bærekraftperspektiv, mener han.

På kontoret legger de svært stor vekt på trivsel, som har prestasjonsfremmende effekter:

– Vi er veldig fleksible med tanke på arbeidssted, men i hele COWI fokuseres det også mye på balansen mellom arbeids- og privatliv. Vi ser også at medarbeiderne er svært engasjerte. Var de ikke det, hadde vi fort fått det kjedelig, mener Salrina.

– Muligheten for å jobbe hjemmefra, når det trengs, betyr også mye, sånn at logistikken hjemme går opp. Så lenge jobben blir gjort, spiller det mindre rolle hvor man sitter, legger hun til.

Behovet for kraft er sterkt økende, som også er et felt der COWI har mye å fare med.

– Vi har opprettet seksjonen for industri og energi for å dekke så mye som mulig av fornybar-feltet, med sikte på å etablere et fagmiljø innen kraftnett, med unntak av fossile løsninger, som vi prinsipielt ikke involverer oss i, forklarer Bjarne.

Mer kraft

– Vi trenger mye mer kraft og flere linjer for å gjennomføre det grønne skiftet. Datasentre er også et stort satsingsfelt, som er svært kraftkrevende, men av sikkerhetshensyn er det jo viktig at de ligger på norsk jord.

Bjarne presiserer at kraftbehovet også intensiverer behovet for andre miljøbesparende tiltak, som fangst og rensing av CO2, fremstilling av grønt hydrogen og ammoniakk, også det svært kraftkrevende.

– De siste årene har vi sagt nei til fossile prosjekter. Erfaringen og kompetansen derfra brukes nå inn mot utvikling av grønne alternativer. I tillegg satser vi på utvikling av fornybar produksjon fra sol, vind og vann der vi også jobber med pumpekraftverk. Vi har inngått rammeavtale med Statnett, der vi vil bistå med å øke kapasiteten i det norske strømnettet.

Alt dette gjør at COWI stadig er på utkikk etter nye medarbeidere.

– Vi er spesielt interessert i kompetanse på elektromekanikk og linjekonstruksjon, og tror vi finner mye av den i dagens offshore-sektor, sier Bjarne.

– Siden Sørlandet ligger gunstig til for havvind, er også det et satsingsområde, med fokus på den kystnære infrastrukturen. Der er vi godt i gang med mulighetsstudier og samarbeid med ulike aktører. Så er vi jo alt godt posisjonert for havvind, som et konsern med opphav i Danmark, der havvind lenge har vært stort, så dette kan vi, avslutter Salrina.

FAKTA

COWI er Norges ledende rådgivende ingeniørselskap, og skaper bærekraftige og vakre løsninger som utvikler samfunnet.

Les mer på cowi.no

Av Jarle Petterson

Neste artikkel