Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Solthet og fordommer
Pride

Solthet og fordommer

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Ilja C. Hendel

For meg er Pride noe av det vakreste som finnes.

Regnbuen representerer mangfoldet, et mangfold som inkluderer alle. Mangfoldet gjør oss rikere og klokere. Mangfoldet åpner muligheter. Pride er ikke bare en parade og en mulighet til å feire kjærlighet og mangfold med stolthet.

Det er også en viktig påminnelse om kampen for rettigheter og anerkjennelse. Når vi vifter med regnbueflagg, er det ikke bare et symbol på skeiv identitet, men også et banner for menneskerettigheter.

Vi skal leve fritt og trygt

Nå er det to år siden regnbuen ble farget svart. Terrorangrepet den 25. juni rammet hardt. Det var et direkte angrep på våre felles verdier, og mot inkludering, mangfold og kjærligheten. Sammen må vi stå opp mot hat og intoleranse og vi må jobbe sammen for å sikre at noe slikt aldri gjentar seg.  

Vi vil at alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, skal leve fritt og trygt, og kunne føle seg inkludert i fellesskapet.

Regjeringen jobber på flere fronter med dette. En viktig milepæl var innføringen av forbudet mot konverteringsterapi. Forbudet bekrefter at kjærlighet ikke kan – og ikke skal – endres. Det er et kraftfullt signal om at vi som samfunn anerkjenner og beskytter individets rett til å være seg selv, uten frykt for diskriminering eller forfølgelse.

Pride er en mulighet til å løfte frem de utfordringene som fortsatt eksisterer. For dessverre finnes fortsatt diskriminering og fordommer.

Ikke alle tør å løfte regnbueflagget.

Å gå foran og bane vei krever mot og utholdenhet. Det hadde Kim Friele. Hun var en banebryter som kjempet utrettelig for skeives rettigheter i Norge. Arven hennes lever videre i frihetene og rettighetene som vi nyter i dag, og i år deles Kim Frieles minnepris ut for første gang. Vi i regjeringen har opprettet prisen for å hedre institusjoner, personer eller organisasjoner i inn- eller utland som har vist stor innsats og engasjement for skeive og for menneskerettigheter. Vi håper det kan bli et godt bidrag for den videre kampen.

Hvert år, når vi samles om pride, er det en ny sjanse til å bygge broer, helbrede sår og åpne hjerter. Det er en tid for å lære, å bygge fellesskap, og å strekke oss mot en fremtid hvor alle kan leve fritt og uten frykt. God pride!

Next article