Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Har inkluderingen av skeive gått for langt?
Mangfold og inkludering

Har inkluderingen av skeive gått for langt?

Oslo Pride og Equality Check er uenig med de som mener at inkludering av skeive har “gått for langt” og vi har dessverre fått bekreftet vår teori om at “its great to be straight”. Med svar fra over 5000 ansatte er resultatene ikke til å misforstå: Skeive må fremdeles kjempe for å bli akseptert for den de er og for å få oppfylt rettigheter som ikke-skeive tar for gitt.

Resultatene er publisert i rapporten vår “Hvordan er det egentlig å være skeiv på norske arbeidsplasser?” og den ble overlevert til næringsminister Cecilie Myrseth 22. juni og lansert på Oslo Pride Business Forum 25. juni. På overrekkelsen sa næringsministeren at “Alle skal ha det bra og bli godt ivaretatt og føle seg inkludert i arbeidslivet og i næringslivet i Norge. Det er viktig å få på plass tall som dette, som kan bidra til å bevisstgjøre oss alle sammen.”

Dan Bjørke

Leder av Oslo Pride

Joakim Hope Soltveit

Forretningsutvikler i Equality Check

Friksjon for skeive i arbeidslivet

I undersøkelsen har vi funnet at skeive opplever mer ubevisst diskriminering i form av vitser og kommentarer enn ikke-skeive og det er 4 ganger høyere sannsynlighet for at en homofil mann opplever vitsing om egen minoritetsgruppe på jobb, enn for en heterofil mann.

Undersøkelsen viser videre at transpersoner har 8 ganger høyere sannsynlighet enn en cis-person (person som identifiserer seg med kjønn ved fødsel) for å være helt uenig i påstanden om at ledelsen handler for å sikre mangfold og like muligheter.

Undersøkelsen viser også at det er over 7 ganger større sannsynlighet for at en ikke-binær person sier seg veldig uenig i at hen sin kompetanse kommer til nytte, sammenlignet med en mann.

I tillegg er sannsynligheten for at en ikke-binær person opplever å få spørsmål ved hens evner rundt 17(!) ganger høyere enn en mann.

Manglende ivaretakelse av skeive i arbeidslivet

Resultatene er provoserende og hjerteskjærende, og vi vet fra forskning at lav grad av psykologisk trygghet på jobb, et giftig arbeidsmiljø og fravær av ledere som inkluderer alle, kan føre til økt risiko for sykefravær og at dyktige ansatte slutter i jobben. Undervurdering av ansattes evner og ferdigheter, nedlatende ordbruk, vitsing og manglende fremtidsutsikter gjør det ikke akkurat enkelt å være skeiv på norske arbeidsplasser.

Vi må alle ta et ansvar for å sørge for at språk, sjargong, holdninger, handlinger, vitsing eller annen oppførsel ikke rammer skeive på arbeidsplassen. Vi har derfor laget flere tips og råd til arbeidsgivere for å ivareta skeive på arbeidsplassen, og rådene kan leses i rapporten.

Vis handling ved å inkludere alle

Pride er en understreking av basale menneskerettigheter etter FN-konvensjonen. Pride er også et rop om likeverd. Å markere Pride handler om å vise intensjon, vilje og innsats til å skape det samfunnet vi ønsker oss. Et samfunn der alle skal kunne være seg selv, og elske den man vil, uansett man er, uten å oppleve unødig mye motstand eller frykte negative konsekvenser.

Regjeringen og næringslivet støtter opp om Pride, og næringsministeren sa i overrekkelsen: “Mangfold er viktig for meg i alt som jeg gjør og det er viktig at vi som politiske ledere snakker om det og har det med i våre forventninger til næringslivet. Jeg er veldig glad for at man nå har gjort dette arbeidet. Det er også i tråd med det regjeringen ønsker.”

Av Dan Bjørke (Leder av Oslo Pride) og Joakim Hope Soltveit (Forretningsutvikler i Equality Check)

Next article