Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Bli sertifisert mangfoldsleder
mangfold

Bli sertifisert mangfoldsleder

Foto: Getty Images

Det hersker ofte en oppfatning om at å ha et visst antall kvinner i ledelsen eller en arbeidsstokk bestående av flere ulike nasjonaliteter, er det samme som å være god på mangfold. Verdiskapingen ligger i å optimalt benytte humankapitalen som befinner seg i din bedrift.

Loveleen Rihel Brenna er forretningsutvikler, grunnleggeren av Seema – Senter for mangfoldsledelse, og hun er initiativtaker og leder av komiteen som har utviklet den nasjonale standarden for mangfoldsledelse. Vi spurte henne om hvilke utfordringer organisasjonene møter på når de skal jobbe med mangfold.

– Vi ser mange toppledere som sier at mangfold er viktig for innovasjon, bærekraft og omdømme. Det er kjempepositivt at de setter saken på dagsorden, men utfordringen er når medarbeiderne opplever at det som sies i festtaler ikke harmonerer med det som er praksis i organisasjonen.

Her gjør vi det sånn

Når vi får kvinner inn i mannsdominerte miljøer, menn inn kvinnedominerter yrker, ulike nasjonaliteter på en arbeidsplass, eller personer med nedsatt funksjonsnivå, er det lett å tenke at mangfoldet på arbeidsplassen er bra. De rekrutterer og snakker om mangfold, men mange organisasjoner har en «fit-in»- eller «hos oss gjør vi det sånn»-kultur. Kom fordi du er unik, bli som oss hvis du skal overleve. Og dermed må de undertrykke og avlære mye av det unike de tok med seg inn i organisasjonen. De bruker deler av sin intellektuelle kapasitet til å beskytte og skjule hvem de er. I slike tilfeller forsvinner også tryggheten som skal til for å dele ny innsikt, perspektiv, erfaringer, eller stille de kritiske spørsmålene.

– Da får man ikke utnyttet potensialet, selv om organisasjonen kanskje kan tallfeste at mangfold er oppnådd i tråd med målene, tilføyer Rihel Brenna.

Loveleen Rihel Brenna. Foto: Anders Bergersen

Å utløse mangfoldets perspektiv

Det største problemet er at mange ledere ikke vet hvordan de kan utløse det potensialet som ligger i mangfoldet.

– Mangfoldsledelse handler om evne til å ta den andres perspektiv. Det betyr evne til å utvikle fleksibilitet, mot og trygghet til å møte den andres annerledeshet, og ikke minst ha verktøy til å lede mangfoldet på en slik måte at du får tilgang til mangfoldets innsikt og perspektiv.

«Jeg har jobbet med ledelse i 20 år, og levert resultater. Men, tenk for noen resultater jeg kunne ha fått hvis jeg hadde hatt kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet», sier Geir Ove Halvorsen fra Travel Retail Norway, i et intervju til Seema, etter å ha blitt sertifisert som mangfoldsleder.

– I våre sertifiseringsprogrammer hjelper vi lederne til å identifisere sin egen mangfoldskompetanse. For alle innehar slik kompetanse, men det er sjelden den kommer til uttrykk og blir brukt i oppgaveløsning, sier Rihel Brenna.

Jan Grønbech, tidligere CEO i Google Norge som også er sertifisert mangfoldsleder kan fortelle: «Bare to dager inn i kurset har jeg fått noen skikkelige «øyeåpnere», jeg anbefaler alle denne opplevelsen.»

En sertifisering

Yara, Coop, Gjensidige, Stormberg og Lederhagen er bare noen få av de selskapene som har fått sertifiserte mangfoldsledere hos Seema. Tilbakemeldingene er gode og mange av dem forteller at:

«Nå forstår jeg at det handler om min egen reise, min identitet og min egen mangfoldskompetanse. Når det går opp for meg at jeg ikke har brukt hele mitt potensial, så skjønner jeg også hvordan jeg må gå frem for å lede andre uten å stigmatisere»,forteller en av lederne som er blitt sertifisert.

Av Tom Backe

Next article