Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Vil ha mer mangfold og flere kvinner til finans
Sponset

– Mangfold beriker selskapet og det beriker oss selv. Å jobbe med ulike mennesker gjør at vi utvikler oss, får nye perspektiver og tenker nytt, sier Aysegul Cin, konserndirektør i Gjensidige.

Cin er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Hun startet i Gjensidige som trainee rett etter studiene i 2006, og har vært i selskapet siden.

– Her har jeg fått mange spennende muligheter og jobbet i flere ulike roller. I dag er jeg ansvarlig for Gjensidiges svenske og baltiske virksomhet. Det er utrolig spennende å få være med å utvikle våre virksomheter utenfor Norge, sier hun.

Engasjerte medarbeidere

Det var litt tilfeldig at Cin valgte finansbransjen og Gjensidige. Hun søkte seg til forskjellige trainee-programmer, og under rekrutteringsdagene hos Gjensidige fikk hun et innblikk i en kultur som var preget av et sterkt medarbeiderengasjement. Det var viktig for hennes avgjørelse.

– Den dagen åpnet det seg en helt ny verden av muligheter og interessante arbeidsoppgaver for meg, og jeg ble overbevist om at her ville jeg jobbe. Jeg fikk også bedre innsikt i hvor mange områder forsikring er helt kritisk og relevant for; det være seg enkeltmenneskers liv, næringslivet og samfunnet som helhet, sier Cin.

Les mer om Gjensidige og deres arbeid for mangfold og likestilling på arbeidsplassen på gjensidige.no/jobb.

Mangfold i fokus

I Gjensidige er det generelt en god kjønnsbalanse, med 47 prosent kvinner. Andelen er lavere i leder- og spesialiststillinger, hvor målet er å ha minst 40 prosent. Det jobber vi kontinuerlig for å oppnå, forteller Janne Merethe Flessum, konserndirektør for Analyse Produkt og Pris.

– Vi har blant annet signert Kvinner i Finans Charter for å synliggjøre at dette er noe vi jobber målrettet med. Vi jobber strukturert med strategisk bemannings- og etterfølgerplanlegging. Vi jobber også for at både ledere og medarbeidere skal forstå verdien av mangfold, og at ledere skal lede på en måte som utløser potensialet i mangfoldet hos sine medarbeidere.

Hun legger til at Gjensidige tilbyr stor grad av fleksibilitet i jobbhverdagen, og at de blant annet har introdusert særskilte tiltak for å redusere turnover i forbindelse med foreldrepermisjon.

Bidrar til bedre beslutninger

Flessum er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og valgte finans som spesialiseringsretning. I starten av sin karriere jobbet hun inn mot kapitalmarkedet flere steder, og opplevde å være en av få kvinner. Hun sier deler av finansbransjen fortsatt har en jobb å gjøre for å tiltrekke flere kvinner.

– Mangfold i næringslivet bør speile det samfunnet vi lever i, og i Gjensidige ser vi det som en del av vårt samfunnsansvar. Ikke minst er det en forutsetning for at vi virkelig skal forstå og kjenne kundene våre, og deres behov.

I tillegg bidrar sammensetningen av ulike mennesker positivt til bedriftskulturen.

– Min erfaring er at mangfold bidrar til bedre arbeidsmiljø, mer kreativitet, dypere innsikt, bedre dynamikk i diskusjons- og beslutningsprosesser – og til syvende og sist; bedre vurderinger og beslutninger.

Hos Gjensidige får alle like stor plass, og mangfoldet beriker både bedriften i seg selv og kundene deres. Les mer på gjensidige.no/jobb.

Hos Gjensidige jobber det ingen «forsikrere»

Berit Nilsen, konserndirektør for Mennesker, strategi og kommunikasjon, forteller at i tillegg til å ha en god kjønnsbalanse, har Gjensidige også behov for folk med mange ulike bakgrunner og kompetanser.

– Ulikhetene våre må sees på som en styrke til økt innovasjon og nye måter å tenke på, sier hun.

Nilsen er opprinnelig sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU, og har i tillegg en samfunnsfaglig mastergrad fra Universitetet i Oslo og et fransk universitet.

– Vi har mange ansatte som er økonomer, men også sykepleiere, lærere, advokater, ingeniører, politi, takstmenn, utviklere, UX-designere, tekstforfattere og mange flere yrkesgrupper. For å få fullt utbytte av dette mangfoldet, legger vi til rette for intern mobilitet, så våre ansatte får mulighet til å bryne seg ulike steder i selskapet, sier hun.

Det er plass til flere kvinner i finans

Cin, Nilsen og Flessum er samstemte i at det definitivt er plass til flere kvinner i finansbransjen, og oppfordrer til å ta sats.

– Det er lov å ta litt plass og det er lov å tro på seg selv, samtidig som man har selvinnsikt nok og hele tiden jobber for å utvikle de sidene man ikke er så stolt av, sier Nilsen.

– Just do it! Det er veldig mange ulike oppgaver som skal løses i et forsikringsselskap, og det er plass til alle fordi variasjonen av kompetanser, erfaringer og kvalifikasjoner vi trenger er så stor, legger Cin til.

Flessum mener finansbransjen er ekstra spennende fordi den er en helt sentral premissgiver for resten av næringslivet.

– Nettopp av den grunn er det viktig at kvinner også tar aktivt del i bransjen, avslutter hun.

Av Marte Frimand

Next article