Home » Kvinner i karrieren » Samfunnskritisk teknologiselskap satser på mangfold på arbeidsplassen: – Det gir store fordeler – både sosialt og faglig
Sponset

Indra bidrar til flysikkerhet verden rundt, og leverer avansert luftfartsteknologi til kunder i 120 land. På arbeidsplassen i Asker er det nå behov for nye, flinke og engasjerte ansatte. – Vi finner styrke i mangfold, sier Therese Hansen, HR-ansvarlig i Indra.

– Vi jobber for å gjøre det trygt å fly, sier Hansen, og lister opp flere av verdens største flyplasser – hvor de er med på å levere system og teknologi knyttet til flysikkerhet.

– I Norge står vi blant annet for landingssystemet ved de fleste lufthavnene.  

Hun forklarer at pandemien og lite flytrafikk har ført til økt fokus på oppgradering av infrastrukturen.  

– Vi har derfor mange nye prosjekter, og har stort behov for å ansette flere teknologer.

Indra er et ledende høyteknologiselskap innen luftfart som leverer sikkerhetskritiske løsninger fra Asker til kunder i 120 land. Les mer på indracompany.com.

Variert bakgrunn 

Kontorene i Asker huser allerede rundt 200 medarbeidere. Blant disse er det et stort mangfold av nasjonaliteter og kulturer, beskriver hun.

– Vi har folk fra over 20 nasjoner – både fra Europa og andre steder. For oss er det en enorm styrke å ha variasjoner i livssyn, bakgrunn og tankesett. Fordelen ser vi både sosialt og faglig.

Hansen legger til at de også ønsker flere kvinner velkommen til IT- og teknologibransjen.

– Bransjen har tradisjonelt vært veldig mannsdominert, men det har absolutt blitt flere kvinner i teknologibransjen, og det er en økende interesse for realfag hos jenter, tror Hansen.

Fra Spania til Asker 

Slik var det også for Sira Martin da hun skulle velge studieretning. I dag er hun avdelingsleder for Software og HMI i Indra. Der har hun blant annet ansvar for brukergrensesnitt for produktene til selskapet. Men teknologikarrieren startet mange år tilbake, da hun var ferdig med skolegangen i Spania.

– Jeg har alltid vært veldig interessert i å finne ut hvordan ting fungerer, og hatt fokus på realfag som matte og fysikk. Veien mot IT og teknologi var ganske tydelig da jeg ville starte på en høyere utdanning.  

Martin spesialiserte seg innen koding og programmering, og startet etter hvert som programmerer hos moderselskapet til Indra i Spania. Deretter fikk hun tilbud om et opphold i Norge gjennom jobben.

– Jeg trivdes så godt, både på arbeidsplassen og i Norge, så etter to år bestemte jeg meg for å bli her.  

Siden oppstarten som programmerer i 2013, har Martin nå jobbet seg opp til leder i selskapet, og har ansvaret for 15 andre ansatte. Også hun mener det er viktig med mangfold på arbeidsplassen.

– Vi har veldig spesialiserte funksjoner og stillinger, og da er det en styrke å kunne finne de riktige menneskene i et så bredt arbeidsmarked som mulig.

Problemløsning og sosial arena 

De varierte bakgrunnene bidrar positivt til problemløsning i prosjektene, har hun erfart.

– Vi er alle forskjellige, med forskjellige syn og preferanser på løsninger på de samme utfordringene. Hvis man har flere mennesketyper, vil man også kunne se flere typer løsninger. Så kan vi diskutere og jobbe oss frem til det som blir mest optimalt.  

Martin setter også pris på det sosiale som kommer av mangfoldet i kulturer.  

– Jeg elsker å reise og å lære om andre kulturer. Men på jobb kan jeg lære om andre kulturer over lunsjbordet, sier hun og ler.  

Martin tror i tillegg at en stor kvinneandel kan bidra positivt til miljøet. 

– Befolkningen er jo ganske 50-50 fordelt mellom menn og kvinner, så hvorfor skal det ikke være slik på arbeidsplassen også?

Avslutningsvis ønsker Sira Martin å oppfordre alle teknologiinteresserte – både menn og kvinner – om å undersøke karrieremulighetene hos Indra.

– Vi har mange muligheter innen IT-relatert arbeid, for både programmerere og forskjellige ingeniører. Det er også gode muligheter for videreutvikling innad i selskapet.

– I tillegg er det trivelig på jobb, understreker Martin.

Les mer på indracompany.com.

Av Morten Risberg

Neste artikkel