Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Snudde innvandrerbakgrunn til et fortrinn
mangfold og inkludering

Snudde innvandrerbakgrunn til et fortrinn

avad og resten av MAK Leadership Forum med Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Eivind Teigland

Først etter å ha besøkt 50 land, innså Javad Mushtaq at hans innvandrerbakgrunn var et fortrinn i næringslivet. Da hadde han hørt hele livet at han ikke kom til å bli noe stort.

Det var nemlig få som hadde troen på at innvandrersønnen fra Halden skulle bli noe. Og selv med en master og flere priser i lomma, følte han seg fremmed i næringslivet.

– Jeg føler at jeg har blitt holdt tilbake hele livet. Jeg fikk høre at bakgrunnen min som andregenerasjons innvandrer ville gi meg problemer i arbeidslivet. Det ble aldri forventet like mye av meg som av elever med etnisk norsk bakgrunn, sier Javad Mushtaq. I dag er han leder av MAK (Mangfold, Ambisjon og Kompetanse) og Min Mentor.

MAK er en sosial organisasjon som jobber for å synliggjøre mangfoldig talent. Min Mentor jobber med å redusere frafallsraten på videregående skoler.

avatar

Javad Mushtaq

Leder av MAK (Mangfold, Ambisjon og Kompetanse) og Min Mentor

Måtte jobbe ekstra hardt

Mushtaq kunne fort ha blitt en del av statistikken over gutter som dropper ut av skolen. Men i stedet for å gi opp, valgte han en annen strategi.

– Jeg jobbet ekstra hardt og følte at jeg måtte være eksepsjonell for å motbevise alle fordommene folk hadde mot meg, sier han.

Men da Mushtaq var ferdig utdannet siviliøkonom, og skulle ut i arbeidslivet, ble han fortsatt sett på som en fremmed. Selv om han troppet opp med prisene Årets økonomistudent 2010, Harvard Business Schools MOC pris for beste prosjektoppgave, Oslo kommunes 2013-pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk og stipend fra Alarga, A. Willhelmsen og BIs studentambassadørstipend.

– Jeg begynte etter hvert i olje- og energibransjen. Og først etter å ha jobbet i og besøkt 50 land på fire kontinenter, skjønte jeg at bakgrunnen min ikke var noe hinder, men tvert i mot veldig nyttig, sier Mushtaq.

Mangfold blir problematisert

– Mange problematiserer mangfold og skal sette folk i bås. Mens man bør se på mangfold som et reelt fortrinn i en stadig mer global verden, sier Mushtaq, som startet MAK basert på sin egen bakgrunn.

– Jeg ønsket å vise at mangfold er positivt. Jeg ville synliggjøre mangfold og talent i praksis. I dag har MAK Nordens største nettverk med flerspråklige talenter, sier Mushtaq.

MAK bidrar med systemendring, både gjennom å hjelpe bedrifter med å ansette flere med mangfoldig bakgrunn, men også gjennom hele karriereprosessen.

– Vi bidrar til at Norge og norsk næringsliv øker sitt konkurransefortrinn gjennom mangfold, sier Mushtaq.

Min mentor

Mens MAK løser et problem ved å synliggjøre talenter som allerede har lykkes, jobber Min Mentor med å hjelpe de unge med å lykkes.

– I dag har vi et frafall på mellom 25 og 30 prosent i videregående skole. Det er ganske høyt for et land med gratis utdanningssystem. Mange faller fra enten fordi de ikke ser muligheten til å lykkes, fordi systemet ikke passer for dem eller fordi de mangler gode rollemodeller, sier Mushtaq.

Gjennom Min Mentor, reiser Mushtaq rundt på skoler og holder inspirasjonsforedrag, tilbyr mentoring og er behjelpelig med å koble relevante rollemodeller til unge elever.

– Vi snakker med elevene og vi lytter. Vi forteller dem at de må gjøre noe de er gode på, noe de brenner for, noe de vil bli best på. Så spiller det ingen rolle hva det er, sier Mushtaq.

Mushtaqs 5 tips til tiltak som skaper større mangfold på arbeidsplassen:

  1. Forstå verdien og viktigheten av mangfold og inkludering som et lønnsomt konkurransefortrinn for din organisasjon.
  2. Det hjelper ikke med mangfold dersom man ikke har en mangfoldledelse. Mangfold og inkludering må være en strategisk prioritet, kommunisert av toppledelsen, i organisasjonen og eksternt.
  3. Sjekk status i eget hus. Hvor er talentene og hvor er de homogene gruppene? Kartlegging og datagrunnlag er essensielt.
  4. Definer konkrete tiltak med definerte mål og lag et veikart.
  5. Jobb systematisk fra tidlig av med å utdanne, rekruttere og utvikle mangfoldige talenter.
Next article