Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Skolen som utdanner verdensborgere
Sponset

Tromsø International School er verdens nordligste IB-World School. Skolen har globalt fokus og mål om å gi elevene et verdifullt fundament for å løse verdens utfordringer.  

Tromsø International School ble startet i 2011 med 11 elever, og har høsten 2023 184 elever, fra barnetrinn til ungdomstrinn. Skolen er tospråklig med norsk og engelsk fra 1. – 4. trinn. Undervisningsspråket er engelsk, men det er et sterkt fokus på norsk også fra 5. – 10. trinn. Skolens pensum er lokalt, nasjonalt og globalt, og har et mye større globalt fokus enn man finner i de norske læreplanene. Tonje Hofsøy, rektor ved Tromsø International School, sier at skolen ønsker å utdanne verdensborgere som kan løse de store utfordringene som verden står overfor.

Phot: Eskil Løkke

– Skolen tilbyr en holistisk utdannelse, noe som betyr at vi utdanner hele mennesket. Vi har blant annet et stort fokus på de kreative fagene som musikk, dans, kunst og håndverk, men er også opptatt av å berike fagene sånn at det elevene lærer hos oss blir virkelighetsnært. Samtidig er vi opptatt av innovasjon, multikulturell respekt og forståelse, forklarer hun.

Tonje Hofsøy

Principal at Tromsø International School

På Tromsø International School blir elevenes ferdigheter målt ut fra rettferdige vurderinger som gjelder IB-skoler over hele verden. Dette er i samsvar med organisasjonen International Baccalaureate Organization (IBO) sitt opprinnelige mål om å lage en internasjonal utdannelse som kunne godkjennes av universiteter verden over.

Viktig for Tromsø

Hvis Norge skal være med i det grønne skiftet er vi nødt til å hente inn kompetanse fra hele verden, siden vi ikke har tilgang på nok kompetanse selv. 

– Da må vi kunne tilby noe til hele familien, det holder ikke å bare ivareta den personen som søker på stillingen. For internasjonale arbeidstakere er nettopp det å jobbe på steder som har en internasjonal skole noe av det de ser etter. Derfor styrker det å ha en internasjonal skole i Tromsø hele regionens posisjon som et sted der internasjonale arbeidstakere vil søke seg til. Det er viktig at vi er der for å støtte oppunder dette, avslutter Tonje Hofsøy.

Dette er IB-skolen

En IB-skole er en skole som tilbyr International Baccalaureate (IB) programmer, som er en internasjonal utdannelse som legger vekt på å utvikle elevenes akademiske, personlige og sosiale ferdigheter. IB-programmer er anerkjent av universiteter over hele verden og er utformet for å utdanne elever til å bli verdensborgere som kan møte globale utfordringer og bidra til en bedre verden. IB-programmene tilbys i skoler over hele verden, og det er en stor andel internasjonale skoler som tilbyr IB-programmer.

Les mer på trint.org

Next article