Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Mangfold som konkurransefortrinn i byggebransjen
Sponset

– I JMs bærekraftmål er området likestilling og mangfold en viktig suksessfaktor for å kunne møte fremtidens utfordringer, forteller Ann Kristin Søreid, HR-ansvarlig i JM Norge.

Selskapet ser på mangfold som en styrke, og at en god sammensetning av mennesker med ulike egenskaper, erfaring og bakgrunn vil bidra til selskapets suksess i fremtiden.

– Mange ansatte har statsborgerskap i andre land, og alle skal behandles likt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, legning og kjønnsidentitet for en inkluderende bedriftskultur. Målet er å skape en organisasjon som er likestilt og avspeiler mangfoldet i samfunnet, understreker hun.

– Gjennom lærlingeordning og vårt traineeprogram, rekrutteres årlig unge medarbeidere til vår bedrift, men vi er også opptatt av å beholde våre seniorer så lenge som mulig for å sikre erfaringsoverføring. Hos oss blir folk lenge – vår eldste arbeidsleder er 80 år, forteller hun.

Fra Mexico til Norge for å gjøre karriere

Isabel Segura (32) fra Mexico er én av tre kandidater som etter en omfattende utvelgelsesprosess ble valgt ut blant 100 nyutdannede sivilingeniører til JMs toårige traineeprogram i år. Hun er utdannet byggingeniør i hjemlandet, men tok sin mastergrad ved KTH i Stockholm før hun flyttet til Oslo.

– Livskvaliteten er en god del høyere i Norge, og det er motiverende å jobbe i et land som har likestilling og bærekraft høyt på agendaen. Jeg ville neppe fått samme mulighet til å utvikle meg som leder dersom jeg hadde blitt værende i Mexico, sier Segura.

Isabel Segura

Trainee JM

Ambisiøse mål for bærekraft

I en bransje hvor kvinneandelen er på kun 8,6 prosent, er JM overbevist om at en god fordeling i kjønn og alder gir et sunt og positivt arbeidsmiljø.

– Bærekraft er vårt ansvar og vår ambisjon, og vi har satt oss høye mål. Innen 2030, skal JMs klimapåvirkende utslipp være null, og 20 prosent av håndverkerne våre skal være kvinner. Ved å arbeide hos oss er du med og endrer bransjen, avslutter Søreid.

Les mer på:
www.jm.no

Av Kristian Myhren Pharo

Next article