Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » For mangfold, mot diskriminering
mangfold og inkludering

For mangfold, mot diskriminering

Skeiv Ungdom ble etablert i 2004, og har omtrent 1000 medlemmer fordelt på deres 13 lokallag i Norge. Foto: Skeiv Ungdom

Organisasjonen Skeiv Ungdom oppfordrer regjeringen til å ta mangfoldet seriøst i revideringen av norske læreplaner.

— Spesielt i skolegangen er mobbing et utbredt problem blant mange marginaliserte grupper. Mye er dessverre rettet mot unge skeive, noe jeg tror har basis i en alt for dårlig seksualundervisning. Selv kan jeg ikke minnes å ha fått noen informasjon om kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk under min seksualundervisning. I spørreundersøkelser blant våre medlemmer ser vi til stadighet at det er en tydelig manko på informasjon rundt temaet, sier Robin Leander Wullum, politisk nestleder i medlemsorganisasjonen Skeiv Ungdom.

avatar

Robin Leander Wullum

Politisk nestleder i medlemsorganisasjonen Skeiv Ungdom

20-åringen har bakgrunn fra tverrfaglige kjønnsstudier på Universitet i Oslo, og har i lang tid vært aktiv i ungdomspolitikken. I dag sitter de i sentralstyret til Skeiv Ungdom, Norges største organisasjon for unge skeive, og Wullum går i bresjen for å implementere forbedret informasjon i norske læreplaner.

Jobber for økt kunnskap

— Vi oppfordrer regjeringen til å følge våre høringsinnspill i revideringen av norske læreplaner. Dette er for eksempel å bedre informasjonen vedrørende seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt sette fokus på normativ problematikk i lærerutdanningen, slik at fremtidige lærere kan informere sine elever på en god måte.

— Dagens samfunn er basert på tokjønnsnormen, og mange tror derfor at det kun finnes to kjønn. Dette fører også til at folk antar hvilken kjønnsidentitet andre har på bakgrunn av ting som klær og diksjon. Men kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er to helt forskjellige konsept, noe få faktisk forstår, slår Wullum fast.

Wullum påpeker også at transpersoner ikke har beskyttelse i hatkriminalitetslovgivningen, selv om de omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven.

— Det er en systematisk utfordring at flere av oss blir nektet tilgang til kjønnsbekreftende behandling fordi vi ikke blir trodd. Det kan også være utfordrende for skoleelever at man har kjønnsdelte fasiliteter eller kjønnsdelte klassetimer. Særlig for de av oss som er trans kan dette gjøre deltakelse i skolehverdagen meget vanskelig.

«Restart»

Skeiv Ungdom ble etablert i 2004, og har omtrent 1000 medlemmer fordelt på deres 13 lokallag i Norge. Medlemsorganisasjonen er åpen for personer opp til 30 år som bryter normene til kjønn og seksualitet, og andre som støtter deres arbeid. Som eget tiltak for å bedre kunnskap om skeiv tematikk i skolegangen har organisasjonen etablert skoleprosjektet “Restart”.

— Restart går ut på at både medarbeidere i prosjektet og frivillige reiser til ulike skoler for å holde undervisning i normkritikk, særlig knyttet til skeive tema. Dette gjøres ved å holde en interaktiv workshop med elevene, der vi utforsker og utformer normer ved å snu normen på hodet. Gjennom det gjør vi det klart at det ikke er de av oss som bryter med normen som er problemet, men heller normativiteten i seg selv avslutter Wullum.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article