Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » LHBTIQ+: Advokatens fem råd for en mer inkluderende arbeidsplass
Mangfold og inkludering

LHBTIQ+: Advokatens fem råd for en mer inkluderende arbeidsplass

Foto: Unsplash

– Enhver som opplever diskriminering, trakassering eller mobbing på arbeidsplassen er én for mye, sier NITO-advokat Marianne Kjellsen.

Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk – noen opplever fremdeles diskriminering basert på dette. Én av ti sier de har hørt slengbemerkninger der ordet «homo» eller lignende har blitt brukt på sin arbeidsplass. 

Dette framkom i en undersøkelse blant medlemmer i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) i 2023.

Advokat Marianne Kjellsen er en av dem som er opptatt av problematikken.

Marianne Kjellsen 

Advokat, NITO 

– NITO vil øke kunnskapen og bevisstheten om mangfold. Vi ser på ulike forhold som kan bidra til å bedre situasjonen, sier hun.

– For eksempel har vi sett på om det er noe våre tillitsvalgte kan gjøre for at arbeidsplassen kan oppleves som mer inkluderende for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Åpenhet, dialog og tilrettelegging er tre stikkord NITO-advokaten vektlegger.

Her er hennes fem råd, særlig til tillitsvalgte, for å bidra til å fremme en enda mer inkluderende arbeidsplass: 

NITO-advokatens fem råd 

1. Kartlegg status i din virksomhet

Ta kontakt med arbeidsgiver og hør hvordan arbeidsgiver aktivt og målrettet jobber med å fremme likestilling og hindre diskriminering, dette for å få innsyn i planverket.
Alle arbeidsgivere i Norge har en slik plikt. Pliktens omfang varierer etter hvor stor din arbeidsgiver er. (Se lovgivning og formuleringen av plikten lovdata.no).  

2. Krev drøftinger 

Om du som tillitsvalgt har fått en konkret utfordring, for eksempel knyttet til tilpasset garderobeløsning, så krev at arbeidsgiver diskuterer utfordringen.
I bedrifter med 50 ansatte eller flere, skal dette drøftes med hjemmel i aktivitets- og redegjørelsesplikten, likestillings- og diskrimineringslovens § 26(2) (lovdata.no). Jobber du i en mindre bedrift, kan du kreve problemet drøftet med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 8-1 (lovdata.no)

3. Protokollfør drøftingen 

Protokollfør drøftingene hvor problemstillingen og behovet medlemmet(ene) har kommer klart fram. Få fram arbeidsgivers argumenter og muligheter for å løse utfordringen på kort eller lengre sikt. Hvis arbeidsgiver avviser problemet, dokumenter avvisningen.  

4. Klagemulighet  

Det er mulig å sende en avvisning av problemet fra arbeidsgivers side til diskrimineringsnemda, som vil kunne vurdere om arbeidsgivers opptreden i saken er diskriminerende i henhold til diskrimineringslovgivningen. Å klage til nemda er gratis. 

Se klageskjema på (diskrimineringsnemda.no)

5. Ta kontakt med NITO-advokatene 

Hvis du er en av de 107 000 medlemmene i NITO og ønsker å diskutere stegene beskrevet over eller er usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med NITO for å få råd og hjelp til å legge en strategi for hvordan saken bør tas opp med arbeidsgiver. Uansett bør dere gå flere sammen på arbeidsplassen, som i samarbeid med ledelsen kan komme fram til gode løsninger.

FAKTA

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

Les mer på nito.no

Next article