Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Jeg brenner for at flest mulig skal være i jobb
mangfold

Jeg brenner for at flest mulig skal være i jobb

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment studio

Allerede før koronakrisen var det mye som tydet på at Norges «gullalder» var tilbakelagt. Pandemien har ført til et økonomisk sjokk uten sidestykke, og mer enn noen gang trenger vi ny jobb- og verdiskaping for å opprettholde velferden framover. – Jobb nummer én må alltid være arbeid til alle, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

– Menneskene og arbeidskraften er den viktigste ressursen vi har. Den fremtidige arbeidsinnsatsen vår er anslått til tre firedeler av nasjonalformuen. Derfor er det helt avgjørende at arbeidskraften vår forvaltes best mulig, for at vi fortsatt skal være et godt land å bo i.

Vi er kjent for å ha et trygt og godt arbeidsliv i Norge, med høy sysselsetting og høy trivsel. Omkring ni av ti er fast ansatt. Vi har mye bra å ta vare på, men at flere unge faller utenfor bekymrer.

– Mange unge stod utenfor arbeidslivet før korona, og nå er det enda flere som står utenfor. Arbeidsledigheten har økt dramatisk under pandemien, men kurven er heldigvis nedadgående. Nå må vi ha fokus på at flest mulig kan, får og vil jobbe. Det handler om god næringslivspolitikk, god kompetansepolitikk, og velferdsordninger som motiverer og legger til rette for at flere kommer i jobb.

Inkludering i krisetider

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at hele 12 prosent av bedriftene har gjennomført oppsigelser som følge av koronakrisen. I tillegg svarer 18 prosent at de har planer om nedbemanning.

– Vi må få sunne bedrifter på beina så snart som mulig, og vi må skape de mange lønnsomme jobbene Norge trenger for framtiden, sier Melsom og fortsetter:

– Samtidig må vi redusere arbeidsgivers risiko slik at de tør å gi folk en sjanse. Økonomiske tilskudd, mulighet for kvalifiserende løp og utprøving i arbeidslivet ved behov, kan være noe av løsningen.

Får økt kompetanse

Virksomheter som planlegger å rekruttere oppfordres til å benytte ulike kanaler som lokale tiltaksarrangører og NAV. Mouayad fra Syria har blitt en viktig ressurs for Matbørsen. Han kom til bedriften gjennom et samarbeid med NAV, der han ble valgt ut via en rekrutteringsprosess.

– Vi bruker NAV på bakgrunn av å ta et samfunnsansvar og fordi vi trenger flinke folk.  Vi får økt kompetanse, et bedre arbeidsmiljø, mer mangfold og vi får lavere rekrutteringskostnader. Mouayad har blitt tilbudt fagbrev, og i dag er vi helt avhengig av kompetansen hans, sier HR-ansvarlig i Matbørsen, Kristine Abrahamsen.

– Vi må sørge for at flest mulig kommer seg over kneika, enten det gjelder helseutfordringer eller behov for kvalifisering som matcher næringslivets behov, understreker Melsom.

Jobber for fremtiden

NHO lanserte nylig «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv», med høye mål for jobbskaping.

– Selv om vi står med begge beina i pandemien, er vi nødt til å løfte blikket. Midt i krisen ser vi store muligheter for Norge, som kan utløses hvis vi er modige og fremoverlente. Skal vi opprettholde den velferden vi har i dag og sikre jobb til alle, trenger vi å skape rundt 250 000 jobber i privat sektor de neste ti årene. Dette er ambisiøst, men det er ikke umulig. 

Hun viser til mulighetene som blant annet ligger i det grønne skiftet og digitaliseringen.

– Norge står overfor en omstilling som krever at vi tenker nytt. Vi skal bygge på det næringslivet vi har, og samtidig skape nye arbeidsplasser. Jobb nummer én må alltid være arbeid til alle.

Av NHO

Next article