Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Inkludering på topp
Sponset

Hva skjer når vi ikke lenger kjenner oss igjen i de frivillige organisasjonene? Når styrene, og de fleste av de som jobber i organisasjonene ikke representerer oss alle?

Da sliter vi. Vi tror på verdien om at alle skal kunne delta. Vi vet at det er de som allerede er med som skaper organisasjonene og nyter godt av fellesskapene i frivilligheten. Så når mangfoldet i samfunnet vårt ikke er synlig i organisasjonene våre, da sliter vi. Med å være attraktive for alle, med å være en viktig stemme i offentligheten, med å være reelt inkluderende, med å være kanaler for demokrati og representasjon. Og med å ta del i samfunnsutviklingen og konkurrere om de beste ressursene i hele bredden av befolkningen.

Program for mangfold

Frivillig sektor er en viktig del av arbeidslivet. Gjennom programmet Inkludering på topp jobber Frivillighet Norge med å identifisere og peke på utfordringene mangel på mangfold gir. I frivillig sektor er det 91 561 lønnede årsverk. I tillegg har den frivillige innsatsen en verdi på 142 000 årsverk. Forskning har vist at arbeidsplasser tjener på å være mangfoldige. Mange organisasjoner lykkes i å få mer mangfold blant medlemmene, deltakerne og frivillige. Men når det kommer til ansettelser og valg av styret er det lenge til vi kan klappe oss selv på skulderen og si oss fornøyd. 

Ledere i frivillig sektor må ta inn over seg historiene fra de som modig deler sine opplevelser om å bli ignorert og møtt med fordommer i arbeidslivet.

En organisasjon kan ha uendelig med tid. For de som allerede er på innsiden kan det være vanskelig å forstå alvoret i situasjonen. Men de som burde vært med på å styre og representere, de som ikke er inkludert, har jo ikke tid. Vi mister dem. Derfor må vi være mye mer utålmodige i arbeidet for mer mangfold. 

Foto: Hedvig Kolboholen

Mangfoldsplakaten! 

Så vi har laget en Mangfoldsplakat. Den inneholder både de store og viktige ordene og konkrete forslag om hvordan man kan jobbe for økt mangfold i frivillige organisasjoner.

Plakaten slår fast at vi må ha vilje til å endre oss for å nå inkluderingsmålene våre. Vi må bestemme oss for hvordan vi skal gjøre det og sjekke om vi får det til. Les Mangfoldsplakaten på Inkluderingskoden.no.

Vi har lært at vi må 

  • ha en ledelse som etterspør og får saker om mangfold til behandling.  
  • lære oss å rekruttere på nye måter for å unngå å videreføre mangelen på mangfold.
  • sette av nødvendige ressurser og gjøre målet om mangfold til en naturlig del av organisasjonsutviklingen.
  • identifisere, og bestemme oss for å bruke anledninger som ansettelser og valg av nytt styre, til å øke mangfoldet. 

Verktøy

Frivillig.no 
Vil du bli kjent med en organisasjon? Frivillig.no er en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Vi gjør det enklere for organisasjoner å finne folk og for folk å finne frivillige oppdrag.

Ungfritid.no
I høst åpner vi en helt ny portal hvor frivillige organisasjoner kan legge ut faste fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi gjør det enklere å finne fritidsaktiviteter i frivillige organisasjoner.

Inkluderingskoden.no
Inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Av Frivillighet Norge

Next article