Home » Mangfold og inkludering » Hvem du elsker og hva du tror på, spiller ingen rolle når Vy skal ansette folk
Sponset

Når Vy ansetter nye medarbeidere er det kun to ting som betyr noe. Hva du kan, og at du vil skape de gode kundeopplevelsene for passasjerene. Alime Demir opprinnelig fra Tyrkia, oppvokst i Norge kan skrive under på at dette ikke er tomt prat, men virkeligheten i Vy.

Alime Demir tar imot oss på sitt kontor i Drammen. Hun jobber i dag som teamleder for cirka hundre bussjåfører pluss vaskehallen på avdelingen i Drammen.

Oppgavene hennes som teamleder er å sørge for at alle medarbeiderne i teamet sitt har en god og trygg arbeidsplass. Og at de trives på jobb.

Alime Demir

Teamleder Vy, avdeling Drammen

Startet som bussjåfør

Alime har ikke vært teamleder så lenge.

– Det hele begynte med at jeg tok sertifikat på buss, sier hun på spørsmål om hvordan det hele startet.

– Jeg ble så tipset av svogeren min som jobber i Unibuss at VY var på utkikk etter kvinnelige bussjåfører. Og det stemte. Jeg fikk jobb med én gang som bussjåfør i Drammen. En jobb jeg trivdes veldig godt i, sier hun.

– Når jobben som teamleder dukket opp etter ett år som bussjåfør, tok jeg sjansen og søkte, og fikk jobben, sier Alime videre med et smil.

Noe som kan være et tegn på at Vy lever etter sine egne prinsipper om at de ønsker å rekruttere dyktige personer fra egne rekker når de skal bekle lederstillinger.

Inkludering og mangfold er viktig i Vy

Leser vi Likestillingsredegjørelsen i Vy så ser vi at de tar likestilling og mangfold på alvor, fordi der står det;

«Alle medarbeidere i Vygruppen er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn. Vi ønsker et bredt og mangfoldig spekter av ledere og medarbeidere, der individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes. Bedret kjønnsbalanse og økt mangfold (etnisitet, alder og funksjonsevne) er ønskelig på alle nivå i konsernet, og skal vektlegges ved rekruttering og kompetanseutvikling.»

– Vi jobber med å jevne ut ubalansen i kjønn og etnisitet. Er du kvinne eller tilhører en minoritetsgruppe, er mulighetene stor for at du får jobb i Vy, så lenge du innehar de kvaliteter som Vy etterspør, sier Alime Demir.

Mulighetene i Vy er store

Vi har et stort behov for omgjengelige og trivelige mennesker med utdannelse innenfor bussfaget, og som liker å jobbe skift, kan teamlederen fortelle.

– Har du sertifikat for buss og har tatt yrkesutdannelse som bussjåfør (YSK) så trenger vi deg, sier hun.

Det eneste du trenger i tillegg til rett utdannelse er at du er omgjengelig, liker å yte god service og kan jobbe skift.

– At du er omgjengelig og at du ønsker å yte god service er ikke et ønske, det er et krav. Kundene våre er viktige, og de skal oppleve å bli tatt godt vare på, fortsetter hun.

Timesjåfør er ofte veien inn

Mange som begynner som bussjåfør i Vy begynner som timesjåfører, hvor de stepper inn der det trengs for så å avansere over i en fast stilling som blir ledig.

– Ved at bussavdelingen er en så stor avdeling er det alltid noen som er syk, eller borte av andre grunner, og da trenger vi mennesker som kan steppe inn på kort varsel, sier Alime.

– Hos oss, som hos de fleste andre, er det alltid lettere å ansette folk vi allerede kjenner over i faste stillinger. Da vet vi hvilken medarbeider vi får.

Vy – en arbeidsplass med stor trivselsfaktor

– Jeg stortrives her på Drammenskontoret. Jeg har helt fantastiske kolleger som bryr seg, og vi har det ordentlig moro på jobb, sier Alime Demir.

– Jeg trivdes veldig godt som bussjåfør også, sier hun videre.

– Jeg fikk veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra passasjerene mine. Mange heiet på meg bare fordi jeg var en kvinne som hadde valgt et mannsdominert yrke. Andre gav tilbakemeldinger på at jeg var så smilende og hyggelig. Sånne tilbakemeldinger fra passasjerene varmet veldig. Jeg tror at mye av hemmeligheten til trivsel ligger i et smil, sier hun, med et smil.

– Jeg vil sterkt anbefale kvinner som vurderer å bli bussjåfør om å bli det, og å komme til oss i Vy for å jobbe, sier Alime avslutningsvis. Vi trenger dere!

Vy jobber systematisk med mangfold og likestilling. Andelen kvinner i lederstillinger var på 34 prosent i 2021, noe som er høyere enn kvinneandelen blant ansatte totalt. Vy arbeider med å rekruttere flere kvinner som bussjåfører og lokførere. Antall ansatte med innvandrerbakgrunn utgjør 32 prosent i 2021 og andelen er voksende innenfor samtlige av Vy sine virksomhetsområder.

Les mer på vy.no.

Av Oddvar Meyer

Neste artikkel