Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Fra ufaglært til toppleder i Bufetat
Sponset

er på Lierfoss ungdoms- og familiesenter i 2004. I dag er han toppleder der.

– Allerede da jeg tok hjelpepleierutdanningen så visste jeg at jeg ville jobbe med barn og unge, sier Thomas da vi spør ham om karrieren han har hatt i Bufetat.

– Derfor var det egentlig helt naturlig at jeg startet på Lierfoss ungdoms- og familiesenter som ufaglært for nesten 20 år siden.

Thomas liker å jobbe tett på ungdom som trenger hjelp fordi de av ulike årsaker ikke har den omsorgsbasen de trenger. En trygg omsorgsbase er nettopp det de tilbyr ved Lierfoss som består av tre omsorgsavdelinger, en akuttavdeling, samt en avdeling som heter spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet. Totalt har senteret 16 plasser og 80 medarbeidere.

Grip sjansene du får

Thomas jobbet ved senteret som ufaglært ansatt helt frem til 2013. Da startet han på barnevernspedagogutdanning etter å ha fått klare oppfordringer fra lederen sin om at han burde ta mer utdanning:

– Jeg hadde merket at utviklingsmulighetene mine stoppet opp fordi jeg ikke hadde utdannelse. Derfor fant jeg ut at jeg måtte ta mer utdanning hvis jeg ikke ville fortsette å utvikle meg der jeg var, forklarer han.

Utdanningen som barnevernspedagog ble tilrettelagt ved at han fikk fri med lønn til å dra på samlinger, og allerede mens han holdt på med studiet fikk Thomas et spennende tilbud.

– Da fikk jeg spørsmål om jeg ville bli med som en del av spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet i Bufetat og ble med å bygge opp dette miljøet helt fra starten i 2015. Det betydde at jeg gikk ut av rollen som miljøterapeut og over i en utviklingsrolle i dette prosjektet.

Men det stoppet ikke der, for i 2018, fikk Thomas fagansvaret for cirka 30 medarbeidere. Etter det har han også blitt enhetsleder for Lierfoss ungdoms- og familiesenter. Først fungerende enhetsleder fra 2022, deretter som fast enhetsleder fra februar i år.

– Jeg har bestandig tenkt at det er lurt å svare ja når du får anledning til å gripe en mulighet, og det har jeg gjort. Det er nok det beste rådet jeg kan gi til andre også. Grip de mulighetene du får, da er sjansen for at du også får flere muligheter senere. Svarer du derimot nei, så risikerer du at ingen spør deg mer, og da kommer du heller ikke videre.

En karriere i det offentlige

Thomas liker seg godt i det offentlige og avkrefter det synet mange kanskje har, nemlig at det offentlige systemet kan oppfattes å være litt «sidrumpa»:

– Nei, heller tvert imot. Jeg opplever at tempoet er høyt og at du har rom for å utvikle deg i det offentlige dersom du ønsker det. I Bufetat skjer mye rekruttering internt, også til lederroller, og de er flinke både til å avdekke hvem som har potensiale og bidrar til å løfte dem frem. Som et ledd i min egen lederutvikling tar jeg nå en master i ledelse på BI. Det er en utdanning som arbeidsgiver dekker.

Thomas påpeker også at det er trygt og forutsigbart å jobbe i det offentlige.

– Min erfaring er at det er mulig å oppnå store faglige utviklingsmuligheter. Jeg kunne nok tjent bedre hvis jeg hadde byttet bransje, men det har aldri vært mitt fokus. Jeg opplever stabilitet og trygghet. I tillegg har vi gode ordninger både med lån og pensjon i Statens Pensjonskasse, det er trygt og sikkert. Jeg har aldri vært urolig for å ikke ha jobb, og når jeg i tillegg kan gå fra ufaglært til toppleder ved å benytte de mulighetene som finnes, så viser jo mitt eksempel at det er fullt mulig å gjøre karriere i det offentlige, avslutter Thomas Melby.

FAKTA

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievern. Bufetat skal gi barn, unge og familier som trenger det, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Les mer på bufdir.no

Av Tom Backe

Next article