Skip to main content
Home » Mangfold og inkludering » Å Energi satser på mangfold og inkludering
Sponset

Å Energi har gjort mangfold og inkludering til en integrert del av arbeidskulturen, og var en av de 15 første bedriftene i Norge som i 2018 ble sertifisert som Likestilt arbeidsliv-virksomhet.

Sertifiseringen har hjulpet selskapet med å utvikle en systematisk tilnærming til mangfold, som går utover bare kjønnsbalanse.

Likestilt arbeidsliv hjalp oss med å konkretisere hele bredden av mangfolds-arbeidet, fra hvordan ledelsen bør snakke om det, til strukturene som må på plass, sier HR-direktør, Kirsti Jacob.

Kirsti Jacob 

HR-direktør i Å Energi 

Å spille på lag

En av Å Energis kjerneverdier er Å spille på lag, altså at det skal være plass til alle. For å sikre at ansatte kjenner seg igjen i verdien, har selskapet arbeidet for å integrere verdiene i det daglige arbeidet og kulturen.

– For at de ansatte skal kunne kjenne seg igjen verdiene, må vi være gode på å integrere dem i arbeidshverdagen, og bruke dem som byggeklosser for kulturen vi ønsker, forteller Jacob.

Det innebærer blant annet tiltak for å oppmuntre mannlige ansatte til å ta mer omsorgsansvar, som full lønn under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon ved fødsel. Ved å gi ansatte full lønn og full opptjening av feriepenger under foreldrepermisjon, sender Å Energi et tydelig signal om at de ønsker at begge foreldre skal ha mulighet til å ha en omsorgsrolle.

Tilpasset livsfase-politikk

Å Energi har utviklet en livsfase-politikk, som tilpasser arbeidsforholdene til livsfasene de ansatte er i. Politikken er under kontinuerlig utvikling, for å møte de ansattes skiftende behov.

– Gjennom livsfase-politikken tilrettelegger vi for at ansatte i ulike livsfaser skal få tilpassede arbeidsforhold, og det jobber vi systematisk med, sier Jacob.

– I tillegg tilbyr vi arbeidspraksis og -trening, for å hjelpe personer som har utfordringer med innpass i arbeidslivet.

Langt å gå

– Norge og verden skal gjennom en av de største omstillingene noensinne. Vi skal gå fra fossilt til fornybart. Da trenger vi den beste kompetansen og de klokeste hodene – uavhengig av kjønn. Å Energi er både opptatt av, og klar over, problemstillingene. Kvinneandelen i konsernet er på 25 prosent, 29 i lederstillinger, og vi anerkjenner at bransjen har en vei å gå.

– Det eneste som kan bedre balansen over tid, er målrettet og systematisk arbeid. Det gjør vi gjennom å konkretisere hele bredden av mangfolds-arbeidet, integrere verdiene i styringsdokumenter, og ikke minst ved å aktivt ta initiativ til økt kunnskap om mangfold og inkludering, sier Jacob.

– Med disse tiltakene ønsker Å Energi å være en foregangsbedrift innen mangfold og inkludering i kraftbransjen. Da får vi med de beste og klokeste hodene, som kan bidra til å løse energi-omstillingen.

Å bli en del av noe større enn seg selv

Å Energi skal bli Nordens mest fremtidsrettede fornybarkonsern. Skal vi lykkes, er vi avhengig av motiverte og engasjerte medarbeidere. Folk med idéer og engasjement til å utvikle nye løsninger på tvers av bransjer og verdikjeder. Som kan skape regionale arbeidsplasser og ta de med ut i verden. Som ønsker å bli med på en felles reise mot et fornybarsamfunn basert på ren energi.

Av Jarle Petterson

Next article