Home » Lokalmat i Norge » Tillit er ferskvare
Lokalmat i Norge

Tillit er ferskvare

Foto: Unsplash

Det skal være trygt å spise maten vi får i butikken, på restauranten, på Bondens Marked eller på sykehjemmet. Det spiller ingen rolle om råvarene kommer direkte fra et gårdsutsalg eller om de har vært gjennom fjorten ledd i verdikjeden.

Fellesnevneren er at det skal være gode rutiner og systemer på plass hvis man driver med dyr, dyrker grønnsaker, produserer, lagrer eller selger næringsmidler til andre. Har man ikke kunnskapen, viljen eller evnen til å følge regelverket, da skal man heller ikke arbeide med mat.

Trygg mat i Norge

Forbrukeren skal stole på at produsenten gjør det han skal for at maten på tallerkenen er trygg, og den gode nyheten er at mattryggheten i Norge er svært god. Standarden er høy, og tilliten mellom forbruker og produsent er solid. Det skyldes at produsentene jevnt over er lojale mot regelverket, noe som er til alles fordel, for det ville jo vært direkte ulønnsomt å ta livet av kundene.

For å sikre dette finnes retningslinjer og forskrifter som tar for seg alle leddene i verdikjeden, fra frøene blir sådd til grønnsakene ligger ferdig tilberedt på en tallerken. Myndighetene bruker begrepet fra jord/fjord til bord. Gjennom EØS-avtalen følger Norge EUs omfattende regelverk om mattrygghet, som gjelder absolutt alle typer mat- og råvareproduksjon. Temaer er matbårne sykdommer, plantehelse, merking av mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd.

Gode kontrollrutiner

De siste ukene har det vært mye snakk om det siste. Nå er det ikke noen direkte sammenheng mellom dyrevelferd og matbårne sykdommer, og sammenlignet med de fleste andre land er dyrehelsen og dyrevelferden i Norge god. Det er viktig å vite. Samtidig har vi jo alle sett bildene fra grisefjøsene, som viser at ikke alt er på stell overalt. Tillit er et skjørt byggverk. Det tar lang tid å bygge opp, og det går uhyggelig raskt å rive det ned. Forbrukeren kan tenke at hvis næringsmiddelindustrien har et skjødesløst forhold til regelverket på ett område, hvorfor skal man tro at det etterleves på andre områder?

God mattrygghet krever gode kontrollrutiner. Det er Mattilsynet som administrerer regelverket, og som kontrollerer at reglene følges. Sånn sett er det svært bekymringsfullt at bevilgningene til Mattilsynet har minsket de siste årene, for Matnasjonen Norge trenger at Mattilsynet er sterkt.

Arnt R. Steffensen

Leder, Kost- og ernæringsforbundet

Av Arnt R. Steffensen

Neste artikkel