Skip to main content
Home » Lokalmat i Norge » Hvorfor er plantevern så viktig?
Sponset

Moderne plantevern har en betydelig rolle i samfunnsøkonomien. Plantehelse er noe de fleste knapt skjenker en tanke i hverdagslivet. Vi finner et stort utvalg av lokalt produsert frisk frukt og grønt overalt, og kan til enhver tid kjøpe kvalitetsmatvarer til overkommelige priser.

Plantene vi dyrker må kjempe mot sykdommer og skadedyr, og de må konkurrere med ugraset om vann, lys og næringsstoffer. Vi har altså bruk for effektiv beskyttelse, for at den avlingen plantene kan bære fram ikke skal gå tapt.

Verdens befolkning vokser, og vi må produsere nok mat til den voksende befolkningen. Vårt jordbruk er et stort inngrep i naturen. Det største inngrepet i seg selv er at vi tar arealer til matproduksjon. Vi må derfor sørge for å ta så lite areal som mulig slik at det blir mer plass til naturområder. Derfor er vi også fremover nødt til å strebe etter bærekraftig produksjon av større avlinger på det landbruksarealet vi har. Vi må produsere maten med mindre klimaavtrykk. Jo bedre det lykkes, desto mer skånsomt er det for klimaet og miljøet. Vi må altså produsere mer mat per arealenhet med så lite miljø- og klimaavtrykk som mulig. I denne sammenheng er plantevern et viktig hjelpemiddel.

Sikkerhet vel så viktig

Det er strenge krav for godkjenning av plantevernmidler. De omfattende testkravene til plantevernmidler har vært stigende de siste tiårene og sikkerhetsstandarden for brukerne, miljøet og forbrukerne er satt høyt. De inkluderer omfattende undersøkelser av aktivstoffets virkninger på planter, dyr, jord, vann og luft. Omfattende forsøksserier dokumenterer hvordan stoffene brytes ned i planter og miljøet. Stoffer med uønskede egenskaper for helse og miljø eller stoffer som etterlater uakseptable rester, sorteres fra. Sikkerheten for brukerne, miljøet og forbrukerne er i den forbindelse vel så viktig som plantevernmiddelenes effektivitet.

Kommer alle til gode

Det er stor forskningsaktivitet innenfor plantehelse for å forstå skadegjørerne bedre og utvikle integrerte plantevernmetoder hvor kjemiske, biologiske eller fysiske metoder innpasses sammen med plantevern basert på planteforedling. Det investeres store ressurser i plantevernforskning i industrien, på universitetene samt hos myndighetene for å forbedre vår fremtid. Sikkerhet og miljøbevissthet spiller en sentral rolle når det skal utvikles bærekraftig plantevern. Resultatene kommer alle til gode, for det handler om å oppnå sikker matvareproduksjon til alle – på basis av en miljøvennlig, klimaskånsom og bærekraftig produksjon.

Av Ragnhild Nærstad

Next article